1 września w czwartek, w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach.

W uroczystości, odbywającej się na boisku szkolnym wzięła  udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Bochnia, a także przewodnicząca Rady Rodziców Anna Wierciak.  

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku wspierającym naszą szkołę przedsiębiorcom i  Radzie Rodziców.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

 W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza i klasa strażacka),
  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektryk, elektronik,elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 418 uczniów, którzy podejmą naukę w 13 oddziałach klas pierwszych.  Łącznie bieżący rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1180 uczniów w 40 oddziałach.

 

Praktyki w Londynie













Back to top