W dniu 13 czerwca 2022 r. 8 uczniów - z klas 3L1p i 2L1p liceum mundurowego wzięło udział w Konkursie wiedzy o Sejmie organizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu wraz z posłem na Sejm RP P. Władysławem Kurowskim. Organizatorzy Konkursu pochwalili dobry poziom przygotowania uczestników jak i wiedzę o Sejmie, jaką posiadają uczniowie. Wszystkich uczestników konkursu p. poseł zaprosił na wycieczkę do Sejmu.

Praktyki w Londynie

Back to top