Ogłaszamy Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki pod hasłem 3XM
MIŁOŚĆ MŁODOŚĆ MARZENIA
Potrafisz śpiewać? A może recytujesz wiersze? Jeśli tak, zgłoś swój udział w konkursie, który już na stałe wpisał się w kalendarz szkolnych imprez.
Konkurs odbędzie się 29 marca 2022 roku o godz. 10 w auli ZS.
Będzie prowadzony w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne w podziale na:
? recytacja poezji w języku polskim
? piosenka w języku polskim (soliści, duety)
Maksymalna ilość uczestników biorących udział w konkursie z danej szkoły wynosi 3 uczestników (lub 2 duety).
Każdy uczestnik może wystąpić w jednej lub dwóch kategoriach konkurs.
Chcesz spróbować swoich sił? Zgłoś się do swojej polonistki najpóźniej do 25 marca.

Praktyki w Londynie

Back to top