SPRAWOZDANIE MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU INFORMATYCZNEGO

dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego

17 grudnia 2021w odbył się po raz kolejny Międzyszkolny Konkurs Informatyczny dla uczniów klas szkół podstawowych z powiatu myślenickiego.   

Celem konkursu było:

-     wyłanianie talentów, rozwijai  społeczeństwie,

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,

-     rozwijanie aktywności poznawczej, twórczej i właściwe jej motywowanie,

-     wykorzystanie różnych źródeł informacji,

-     motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

-     promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

4.    Konkurs polegał na przygotowaniu przez uczniów

a.       plakatu „Gdyby Tischner był Informatykiem……” w dowolnym programie graficznym

b.      edukacyjnego programu użytkowego w dowolnym języku programowania

c.       rozwiązanie testu wiedzy informatycznej

Wyniki konkursu:

I miejsce: Zuzanna Pala,  Paulina Cielecka

Szkoła Podstawowa w Stadnikach im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

opiekun Maria Grzybek Kosior

 

II miejsce: Jakub Gatlik.

Szkoła Podstawowa  w Jasienicy - Jakub Gatlik.

opiekun Joanna Światłoń-Wania

 

III miejsce Karol Szlachta, Bartosz Mitan

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach

opiekun: Katarzyna Strojna

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE.

Praktyki w Londynie

Back to top