Kto czyta książki, żyje podwójnie Umberto Eco

Jest nam bardzo miło poinformować tischnerowską społeczność, że biblioteka Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach wzbogaci swój księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021 – 2025. I Liceum Ogólnokształcące otrzymało 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach). Na zakup książek przeznaczono 7,5 tys. zł.

Nauczyciele bibliotekarze zasięgnęli opinii rodziców oraz samorządu szkolnego  jak również propozycji młodzieży, konsultowano się również z Miejską Biblioteką Publiczną
w Dobczycach, w sprawie  preferencji czytelniczych młodzieży - związku z tym zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej, placówka przystąpi również do szeregu działań związanych z NPRCz 2.0, promujących czytelnictwo.

Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele.

Kto czyta:

          ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi

          szybciej zapamiętuje nowe informacje

          umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

          osiąga lepsze wyniki w nauce

          powiększa swój zasób słownictwa

          łatwiej kojarzy fakty

          robi mniej błędów ortograficznych

 

                                             Bibliotekarze  Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

Praktyki w Londynie

Back to top