„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” Seneka Młodszy

W piątek, 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021, który w większości przebiegał w wirtualnym świecie, wykreowanym przez spowodowaną pandemią sytuację. Miesiąc przed wakacjami udało nam się powrócić do szkolnej rzeczywistości oraz codziennych spotkań w  środowisku szkolnym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego została zainaugurowana mszą św. w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach z udziałem społeczności szkolnej, natomiast część oficjalna została zastąpiona kameralnymi spotkaniami poszczególnych klas z wychowawcami w salach lekcyjnych z zachowaniem stosownych procedur. Tam też miało miejsce wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół.

Rada Pedagogiczna przyznała 85 nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie a także za stuprocentową frekwencję i szczególne osiągnięcia. Wśród nagrodzonych 41 uczniów mieściło się w przedziale 4,75 – 5,00, natomiast 18 mogło pochwalić się średnią powyżej 5,00, aż do 5,72. Nagrody książkowe ufundowała jak co roku Rada Rodziców Zespołu Szkół, natomiast Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach dodatkowo doceniło i nagrodziło pendrive'ami wybitnych uczniów z wyjątkowo wysoką średnią (powyżej 5,0 ).

Dla społeczności „Tischnera” nadszedł czas odpoczynku po wytężonej całorocznej pracy, każdy, kto wytrwale i sumiennie pracował, może powoli  podążyć w stronę lata.

Praktyki w Londynie

Back to top