Regulamin Konkursu
?„Romantyczna kolacja”?
I. ORGANIZATORZY
§ 1
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a,
II. CEL KONKURSU
§ 2
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów
• zaprezentowanie metod nakrycia związanych z tematem WALENTYNKI❤️
• integrację uczniów naszej szkoły.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ZS Dobczyce
2. Zadanie konkursowe będzie realizowane przez jednego uczestnika.
3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje:
a. kartę menu
b. nakrycie stołu
c. dekoracje stołu
4. Udział w konkursie następuje na podstawie wysłania dwóch zdjęć: jednego z kartą menu i drugiego zawierającego nakrycie i dekoracje stołu
V. PRACA
§ 4
1. W Konkursie oceniana będzie Praca składająca się z:
a) nakrycia stołu zgodnie z tematem zadania
b) metoda nakrycia
c) karta menu
VI.ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
§ 5
1. Konkurs będzie trwał do 16.02.2021
2. Ogłoszenie na Facebook szkoły
3. zdjęcia prac będą przesyłane na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§ 6
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac biorących udział w Konkursie.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą :
- przedstawiciele organizatorów ,
- nauczyciele przedmiotów gastronomicznych Pani Agnieszka Piłat, Pan Jerzy Michorczyk
4. Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace przygotowywane jest niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich.
5. W konkursie zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej.
6. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w terminie dwóch dni od zakończenia konkursu.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
VIII. NAGRODA??
§ 7
1. Nagrodami w Konkursie będą:
1) za pierwsze miejsce: nagroda rzeczowa.
2) za drugie miejsce: nagroda rzeczowa,
3) za trzecie miejsce: nagroda rzeczowa,
2. Fundatorami nagród są: Zespół Szkół w Dobczycach.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Po ogłoszeniu wyników Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na Facebooku szkoły.???❤️???

Praktyki w Londynie

Back to top