„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  Jan Paweł II

Dziękujemy wolontariuszom Szlachetnej Paczki: Dariuszowi  Krawczykowi i Krystianowi Flakowi za wspólna akcję. 

Były łzy wzruszenia, wdzięczność i wiele pięknych słów obdarowanej prezentami świątecznymi.

Praktyki w Londynie

Back to top