Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkole w dniach 12-25 marca 2020 r.
Dni wolne od szkoły nie oznaczają dni wolnych od nauki.
Nauczyciele przekażą za pośrednictwem DE zestaw zadań i ćwiczeń do wykonania w dniach 12-25 marca. Jest to element samokształcenia uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wspólnym komunikacie zalecają zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.Proszę unikać miejsc publicznych, dbać o higienę i zająć się samodoskonaleniem.
Proszę śledzić ogłoszenia na stronie szkoły dotyczące powrotu na zajęcia.
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobczycach

 

Praktyki w Londynie

Back to top