Uczniowie z klasy 2TG, Klaudia Ziółkowska i Rafał Brewczyński, dostali się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Testu Kulinarnego, który odbędzie się w dniach 12-13 listopada br. w Akademii Inspiracji MAKRO w Warszawie.
Konkurs będzie miał formę edukacyjnej ścieżki wyzwań sprawdzającej wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom! 

Praktyki w Londynie

Back to top