W naszym Zespole miały miejsce ćwiczenia dowódczo– sztabowe, w których udział brali m.in. policjanci i strażacy oraz Malta Służba Medyczna.

Alarm bombowy i ewakuacja to elementy ćwiczeń, mających usprawnić współpracę służb w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Praktyki w Londynie

Back to top