Powiat myślenicki otrzyma kolejne środki europejskie i dofinansowanie w wysokości 85% na rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Dobczycach. W uroczystym wręczeniu listów intencyjnych na realizację wybranych programów wzięli udział m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który wręczył list z promesą wicestaroście myślenickiemu Rafałowi Kudasowi.

Cieszę się kolejne środki trafią do naszego samorządu. Centra Kompetencji Zawodowych pomogą m.in. podnieść kompetencje zawodowe i umiejętności uniwersalne oraz realizować kompleksowe programy kształcenia w miejscach pracy – skomentował starosta Józef Tomal.

Powiat od stycznia 2020 roku będzie realizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, trzyletni projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno- Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, którego całkowita wartość to ponad 2 miliony złotych.

W ramach projektu planowana jest realizacja kursów i szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli oraz staży i praktyk dla uczniów u pracodawców. Planuje się również zakup sprzętu i doposażenie pracowni dydaktycznych (pracowni mechatroniki, pracowni technologii i konstrukcji mechanicznych oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki) w Zespole Szkół w Dobczycach, przy którym aktualnie funkcjonuje CKZ. Planowany projekt będzie stanowił kontynuacje dotychczasowych działań i zadań centrum – dodał wicestarosta Rafał Kudas.

Źródło: myślenicki.pl (Powiat myślenicki)

 

Praktyki w Londynie

Back to top