W ubiegłą sobotę cała Polska włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie”. Inicjatywa ta od 6 lat realizowana jest również w Dobczycach przez Stowarzyszenie KAT, Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów ZS w Dobczycach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną, z udziałem przedstawicieli naszego Zespołu Szkół.

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, a w 2016 roku „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, natomiast w ubiegłym roku czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej edycji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie - osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:

„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa
„Dym” – Maria Konopnicka
„Katarynka” – Bolesław Prus
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulz
„Orka” – Władysław Stanisław Reymont
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski
„Sachem” – Henryk Sienkiewicz
„Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryk Rzewuski

 

Praktyki w Londynie

Back to top