2 września w poniedziałek w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych

w Dobczycach. Uroczystość na boisku szkolnym poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Paulina Słodka, a wzięła w niej udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas, przedstawiciele lokalnych firm i zakładów ( m.in. Wawel SA, Polimerc sp. zoo, Alpha Technology,  ES-SYSTEM oraz firmy Pulsar, będącej sponsorem nowej pracowni elektrycznej w ZS), przedstawiciele służb mundurowych oraz LOK-u a także przewodnicząca Rady Rodziców Irena Stawicka.  

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku wspierającym naszą szkołę przedsiębiorcom i  Radzie Rodziców. Również w trakcie uroczystości dyrektor ZS Bogusław Lichoń oraz Komendant Powiatowy Policji inspektor Maciej Kubiak zawarli porozumienie, dotyczące współdziałania Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach z Zespołem Szkół w Dobczycach w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania Policji.  

Zostały wręczone również odznaki LOK dla dyrektora ZS Bogusława Lichonia i kierownika warsztatów szkolnych Pawła Kniaziowskiego.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

 W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza

i klasa strażacka),

  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 500 uczniów, którzy podejmą naukę w 17 oddziałach klas pierwszych (po szkole podstawowej i gimnazjum).  Łącznie bieżący rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1060 uczniów w 38 oddziałach.

 

 

 

 

 

Praktyki w Londynie

Back to top