23 września  br. w naszym Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera, miała miejsce kolejna,  51. Akcja Honorowego Krwiodawstwa. |
Podczas dzisiejszej akcji zgłosiło się 25 osób, a krew oddało 16 dawców – zebrano 7,2 l krwi. W ciągu 51 dotychczasowych akcji oddawania krwi w ZS zebrano łącznie 956,4 l tego bezcennego płynu.

Opiekę nad akcją oddawania krwi sprawowali jak zawsze organizatorzy: P. Ewa Mikołajczyk, i P. Danuta Ścibor, oraz P. Agnieszka Stoch, którzy dziękują wszystkim krwiodawcom i zapraszają na kolejną AHK w naszym Zespole Szkół.

 

19 września br. z okazji 78. rocznicy pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika, na pamiątkę odbicia przez partyzantów z rąk Niemców „Prawdzica” oraz dla uczczenia pamięci ofiar, miała miejsce 39. Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCH Dobczyce – Wiśniowa.

W kategorii szkół średnich 1. miejsce zajęli  uczniowie naszego Zespołu Szkół, zwyciężyła także drużyna, złożona z nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

W klasyfikacji indywidualnej miejsce 2. zajął Krystian Flak, uczeń klasy 4T3g naszego Zespołu Szkół, natomiast na miejscach 4. i 5. uplasowali się kolejno nauczyciele ZS: polonista Paweł Piwowarczyk i geograf Jacek Mikołajczyk.

W zabezpieczeniu medycznym sztafety uczestniczyła również m.in. młodzież naszego ZS,  uczniowie klasy 3L2p ratowniczo-pożarniczej, pomoc okazały również uczennice kl. 4L2p, wykazując się sporą wiedzą i zaangażowaniem.

Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023.

·        Termin składania wniosków – do 12 września godz. 1200  

·        Miejsce składania wniosków – gabinet pedagoga II piętro p. 99

 

Więcej informacji tutaj

1 września w czwartek, w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23, zainaugurowane mszą św. w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach.

W uroczystości, odbywającej się na boisku szkolnym wzięła  udział społeczność „Tischnera” oraz zaproszeni goście, m.in. wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Bochnia, a także przewodnicząca Rady Rodziców Anna Wierciak.  

Podczas uroczystości dyrektor dobczyckiego „Tischnera”, Bogusław Lichoń, zwracając się do społeczności szkolnej, m.in. życzył osiągnięć i sukcesów w nadchodzącym roku, wyraził również wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w modernizację i rozwój bazy sanitarnej, sportowej i dydaktycznej naszego Zespołu, słowa podziękowania skierował także ku wspierającym naszą szkołę przedsiębiorcom i  Radzie Rodziców.

Po uroczystości odbyły się spotkania młodzieży szkolnej z wychowawcami.

 W rozpoczętym dopiero co roku szkolnym w naszej placówce szkolnej funkcjonują 3 szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące (klasa mundurowa, klasa policyjna, klasa ratownicza i klasa strażacka),
  • Technikum Nr 1 (technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik budownictwa, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności)
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (kucharz, elektryk, elektronik,elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa)

 Do naszego Zespołu Szkół w br. szkolnym dołączyło około 418 uczniów, którzy podejmą naukę w 13 oddziałach klas pierwszych.  Łącznie bieżący rok szkolny rozpocznie w naszym Zespole 1180 uczniów w 40 oddziałach.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

godz 800 -  msza święta w kościele na rynku w Dobczycach

godz 900  - oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym

Praktyki w Londynie

Back to top