Regulamin międzyszkolnego konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych szkół

https://dobczyce.edu.pl/dokumenty/regulamin_inf_2023.pdf

Link do konkursu

https://forms.office.com/e/vGeaCEBeCC

        W tym roku, tak jak od wielu lat, młodzież Zespołu Szkół (Natalia Rapacz i Kacper Figura z kl. 2L1w) pod opieką pracowników szkoły,  P. Mariana Górki i P. Roberta Michalika odwiedziła miejsce spoczynku Witolda Wyspiańskiego, Patrona Technikum Elektrycznego w latach 1964 – 1991 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  Mogiła została posprzątana, złożono wieniec i zapalono symboliczny znicz. Delegacja ZS  odwiedziła tez grób naszej  zmarłej w 2021 r. wieloletniej nauczycielki języka niemieckiego, Grażyny Trzeciak.

 We wrześniu 1964 r. podczas jubileuszu 600 - lecia istnienia Dobczyc ówczesne Technikum Elektryczne - obecnie nasz Zespół Szkół - otrzymało imię Witolda Wyspiańskiego, pierwszego po okupacji hitlerowskiej kuratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego.

Witold Wyspiański (1886 - 1945), bratanek Stanisława Wyspiańskiego był absolwentem Wydziału Filozoficznego UJ (studiował biologię, geologię i mineralogię), w roku 1912 uzyskał tytuł profesora szkół średnich, był m. in. nauczycielem w Brzesku, Jarosławiu i Sosnowcu, a w r. 1938 organizował Stronnictwo Demokratyczne; był współzałożycielem Towarzystwa Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego, należał także do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników. Był aktywnym wolnomularzem. W 1924 współzakładał lożę "Staszic" w Sosnowcu, był jej dozorcą (1935–1936), przewodniczącym (1936–1937) oraz mówcą (1937–1938). W czasie II wojny światowej członek tajnej loży "Przesąd Zwyciężony" w Krakowie.

Patron Technikum nr 1 przy Zespole Szkół w Dobczycach został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, opieka nad jego grobem od lat spoczywa na barkach społeczności naszego Zespołu Szkół.

Fot. Marian Górka

 

Dzień 11 listopada to szczególna data w kalendarzu. Po 123 latach niewoli w 1918 roku Polska wróciła na mapę świata. Z okazji 105. rocznicy tego doniosłego dla nas wydarzenia  społeczność szkolna wzięła udział w akademii będącej nietypową lekcją historii. Dziesięć klas mundurowych (o profilach: wojskowym, policyjnym, ratowniczym i strażackim) wyśpiewało swoją radość z posiadania niepodległej, wolnej Ojczyzny, w konkursie  pieśni żołnierskiej. Jury w składzie: p. Anna Stożek, p. Barbara Śmietana i p. Andrzej Pudlik oceniało wykonanie z pamięci utworu w języku polskim o treści patriotycznej. Zwycięzcą w szkolnym konkursie na najlepsze wykonanie pieśni została  klasa 1 L4S z utworem pt. „Dziś idę walczyć, mamo”.  Srebrny medal otrzymała klasa 2L3R, która zaśpiewała pieśń pt.”Rozkwitają pąki białych róż”. Ostatnie miejsce na podium przypadło klasie 2L2P, która zaprezentowała utwór pt. „Szara piechota”. Klasy te nagrodzono voucherami na: wyjście z wychowawcą na pizzę (I miejsce), przesunięcie dowolnie wybranego sprawdzianu (miejsce II) oraz przesunięcie dowolnie wybranej kartkówki (miejsce III). Wyróżnienie w konkursie otrzymała klasa 2L1W za pieśń pt. „Ciężkie czasy legionera”– nagrodą dla tej klasy będzie wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Dobczyce oraz spotkanie z panem burmistrzem Tomaszem Susiem.

Spotkanie z pieśnią patriotyczną rozpoczęło się od przepięknego występu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach. Starsi koledzy nagrodzili ich przedstawienie sowitymi brawami. Akademię zakończył wzruszający występ uczennicy klasy strażackiej Zespołu Szkół Małgorzaty Młynarczyk, która zaśpiewała pieśń pt. „Miasto”. Wszyscy zgromadzeni goście zaśpiewali również wspólnie pieśń pt. „Wojenko, wojenko…”.

Jako organizatorki serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom przepięknych występów i wzorowej postawy uczniowskiej a wychowawcom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie swoich wychowanków do udziału w tej akademii.

                                             Agnieszka Półtorak, Joanna Mentel, Ewa Kapturkiewicz

? Jest nam bardzo miło poinformować, że nasz Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach po raz trzeci przystąpił do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, którego zasadniczym celem jest, m.in. propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwa w imprezach czytelniczo- kulturowych, współpraca z innymi bibliotekami.
? Zespół Szkół otrzymał 15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo (12 tys. to kwota wnioskowana z programu rządowego, natomiast 3 tys. stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Myślenicach).
? W ramach programu planowany jest zakup nowych książek (m.in. fantastyka, kryminały, literatura obyczajowa oraz lektury szkolne), zakup nowych stolików oraz częściowa wymiana zniszczonych regałów na książki.
? Nauczyciele bibliotekarze zasięgnęli opinii rodziców oraz samorządu szkolnego jak również propozycji młodzieży, konsultowano się również z Miejską Biblioteką Publiczną
w Dobczycach, w sprawie preferencji czytelniczych młodzieży - związku z tym zostały zakupione książki do biblioteki szkolnej, które wzbogacą księgozbiór o nowe, atrakcyjne pozycje, placówka przystąpiła również do szeregu działań związanych z NPRCz 2.0, promujących czytelnictwo.
? Argumentów przemawiających za rozwijaniem nawyków czytelniczych jest wiele:
?? Kto czyta:
• ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi
• szybciej zapamiętuje nowe informacje
• umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia
• osiąga lepsze wyniki w nauce
• powiększa swój zasób słownictwa
• łatwiej kojarzy fakty
• robi mniej błędów ortograficznych
Bibliotekarze Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach

Praktyki w Londynie

Back to top