Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki 3XM Miłość, Młodość, Marzenia. W tym roku zapraszamy do konkursu w zmienionej formule – spotkamy się online.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu recytacji wiersza lub wykonania polskiej piosenki (solo lub w duecie).

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu ZS w Dobczycach (osobiście lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wideofonicznego nagrania prezentowanego utworu w  terminie do 26 marca 2021.

Nagranie materiału filmowego należy wykonać w układzie poziomym, ze stałego ujęcia. Urządzenie rejestrujące należy ustawić na najwyższe możliwe parametry nagrywania obrazu i dźwięku.

Nagranie musi być aktualne, zarejestrowane od momentu ogłoszenia Konkursu, niemontowane z fragmentów, ukazujące w pełni wykonawcę (wykonawców) ze stałego ujęcia.

Regulamin konkursu

Karta uczestnictwa

?? Do konkursu przystąpiło dziesięciu uczestników. Wybór zwycięzców okazał się bardzo trudny, ponieważ wszystkie nadesłane prace były na wysokim poziomie. Wszystkim biorącym udział gratulujemy. Macie talent i cieszymy się , że nam to pokazaliście!
Dziękujemy za udział!
??Każdy konkurs ma na celu wyłonić zwycięzców, a oto i oni:
I miejsce Anna Dziadkowiec 4TG
II miejsce Karolina Dominik 4TG
III miejsce Michał Olesek 2TG
IV miejsce ex aequo Natalia Drab 3TG i Anna Zając 4TG
Po odbiór nagród zaprosimy Was indywidualnie.?
Regulamin Konkursu
?„Romantyczna kolacja”?
I. ORGANIZATORZY
§ 1
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Dobczycach ul. Szkolna 20a,
II. CEL KONKURSU
§ 2
Konkurs ma na celu:
• rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów
• zaprezentowanie metod nakrycia związanych z tematem WALENTYNKI❤️
• integrację uczniów naszej szkoły.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
§ 3
1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ZS Dobczyce
2. Zadanie konkursowe będzie realizowane przez jednego uczestnika.
3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje:
a. kartę menu
b. nakrycie stołu
c. dekoracje stołu
4. Udział w konkursie następuje na podstawie wysłania dwóch zdjęć: jednego z kartą menu i drugiego zawierającego nakrycie i dekoracje stołu
V. PRACA
§ 4
1. W Konkursie oceniana będzie Praca składająca się z:
a) nakrycia stołu zgodnie z tematem zadania
b) metoda nakrycia
c) karta menu
VI.ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU
§ 5
1. Konkurs będzie trwał do 16.02.2021
2. Ogłoszenie na Facebook szkoły
3. zdjęcia prac będą przesyłane na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
§ 6
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena prac biorących udział w Konkursie.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą :
- przedstawiciele organizatorów ,
- nauczyciele przedmiotów gastronomicznych Pani Agnieszka Piłat, Pan Jerzy Michorczyk
4. Posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej prace przygotowywane jest niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich.
5. W konkursie zwycięży Praca, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej.
6. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w terminie dwóch dni od zakończenia konkursu.
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
VIII. NAGRODA??
§ 7
1. Nagrodami w Konkursie będą:
1) za pierwsze miejsce: nagroda rzeczowa.
2) za drugie miejsce: nagroda rzeczowa,
3) za trzecie miejsce: nagroda rzeczowa,
2. Fundatorami nagród są: Zespół Szkół w Dobczycach.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Po ogłoszeniu wyników Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na Facebooku szkoły.???❤️???

Dzisiaj w naszym Zespole Szkół miało miejsce spotkanie w ramach projektu „Aktywna Tablica”,  zakładającego  zakup laptopów i tablic multimedialnych do szkół powiatu, a także działań mających na celu podniesienie umiejętności informatycznych uczniów jak i nauczycieli.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego działania szkół w celu szkolenia nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

Narada dyrektorów szkół odbywała się z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego, uczestniczyli m.in. wicestarosta Rafał Kudas oraz podinsp. Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Natalia Maj.

 

Praktyki w Londynie

Back to top