„Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się” Seneka Młodszy

W piątek, 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021, który w większości przebiegał w wirtualnym świecie, wykreowanym przez spowodowaną pandemią sytuację. Miesiąc przed wakacjami udało nam się powrócić do szkolnej rzeczywistości oraz codziennych spotkań w  środowisku szkolnym.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego została zainaugurowana mszą św. w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach z udziałem społeczności szkolnej, natomiast część oficjalna została zastąpiona kameralnymi spotkaniami poszczególnych klas z wychowawcami w salach lekcyjnych z zachowaniem stosownych procedur. Tam też miało miejsce wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół.

Rada Pedagogiczna przyznała 85 nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie a także za stuprocentową frekwencję i szczególne osiągnięcia. Wśród nagrodzonych 41 uczniów mieściło się w przedziale 4,75 – 5,00, natomiast 18 mogło pochwalić się średnią powyżej 5,00, aż do 5,72. Nagrody książkowe ufundowała jak co roku Rada Rodziców Zespołu Szkół, natomiast Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach dodatkowo doceniło i nagrodziło pendrive'ami wybitnych uczniów z wyjątkowo wysoką średnią (powyżej 5,0 ).

Dla społeczności „Tischnera” nadszedł czas odpoczynku po wytężonej całorocznej pracy, każdy, kto wytrwale i sumiennie pracował, może powoli  podążyć w stronę lata.

nr 35

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej szkolnej gazetki NIECODZIENNIK, redagowanej przez uczniów pod kierunkiem redaktor naczelnej Sary Sowy, a koordynowanym przez nauczycieli bibliotekarzy.

 

Prezentujemy w nim  m.in. ciekawy wywiad z Panią Moniką Paińską nauczycielką informatyki  w naszym  Zespole Szkół, oraz  jak zawsze najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, przepisy kulinarne i porady.

KONKURS "Belfer Wielkanocny" na świąteczne mazurki rozstrzygnięty!
Komisja w składzie: Mariola Żelazna, Katarzyna Materek-Reszka, Katarzyna Mikos oraz Joanna Brytan wyłoniła zwyciężczynie:
I miejsce Aleksandra Szumiec
II miejsce Agnieszka Piłat
III miejsce ex aequo Anna Stożek i Anna Pall-Warnecka
Dyplomy i nagrody będą do odebrania w sekretariacie w najbliższym czasie. Gratulacje!!!

W związku z realizacją projektu pn. ”Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno - Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” odbyło się dzisiaj I Posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) z udziałem m.in. starosty Józefa Tomala, wicestarosty Rafała Kudasa oraz dyrektora Zespołu Szkół w Dobczycach Bogusława Lichonia.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  (została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA). Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

Formy wsparcia w projekcie to:

dla nauczycieli - kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje

dla uczniów – kursy i szkolenia  oraz staże i praktyki u pracodawców.

W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt (prezentowany na zdjęciach) do pracowni związanych z kierunkową branżą (E- Elektryczno-Elektroniczną), tj do pracowni:

- elektrotechniki i elektroniki

- technologii i konstrukcji mechanicznych

- mechatroniki.

Wartość projektu: 2 035 680,- PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 730 328,- PLN

Wkład własny Powiatu : 10 %

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Źródło: tekst i fot.  Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki

 

?☀️ Mamy przyjemność poinformować, że do kolejnego etapu ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii” zakwalifikowały się nasze uczennice:
  • Barbara Miśkowiec i Gabriela Per (projekt „GDY ZAUFASZ ODBLASKOWI NIE ULEGNIESZ WYPADKOWI!")
  • Magdalena Zięcina, Angelika Tokarz i Emilia Machajska (projekt „NIE DAJ SIĘ DEPRESJI”)

Koordynator i opiekun: mgr Anna Markiewicz

 

Praktyki w Londynie

Back to top