W związku z realizacją projektu pn. ”Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E- Elektryczno - Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” odbyło się dzisiaj I Posiedzenie Rady Programowej przy Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) z udziałem m.in. starosty Józefa Tomala, wicestarosty Rafała Kudasa oraz dyrektora Zespołu Szkół w Dobczycach Bogusława Lichonia.

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działania Rady,  wybrano przewodniczącego Rady (Macieja Machnickiego z ZS w Dobczycach ) oraz wiceprzewodniczącą  (została nią Magdalena Polczyk z firmy Wawel SA). Omówiono  dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz plany na przyszłość.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli poprzez dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy , poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez ścisłą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów kształcących się w szkołach zawodowych na zatrudnienie poprzez rozwój utworzonego w roku 2017 CKZ przy ZS w Dobczycach.

Formy wsparcia w projekcie to:

dla nauczycieli - kursy dające kwalifikacje zawodowe lub kompetencje

dla uczniów – kursy i szkolenia  oraz staże i praktyki u pracodawców.

W ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt (prezentowany na zdjęciach) do pracowni związanych z kierunkową branżą (E- Elektryczno-Elektroniczną), tj do pracowni:

- elektrotechniki i elektroniki

- technologii i konstrukcji mechanicznych

- mechatroniki.

Wartość projektu: 2 035 680,- PLN

Poziom dofinansowania z funduszy UE: 1 730 328,- PLN

Wkład własny Powiatu : 10 %

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Źródło: tekst i fot.  Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Powiat Myślenicki

 

KONKURS "Belfer Wielkanocny" na świąteczne mazurki rozstrzygnięty!
Komisja w składzie: Mariola Żelazna, Katarzyna Materek-Reszka, Katarzyna Mikos oraz Joanna Brytan wyłoniła zwyciężczynie:
I miejsce Aleksandra Szumiec
II miejsce Agnieszka Piłat
III miejsce ex aequo Anna Stożek i Anna Pall-Warnecka
Dyplomy i nagrody będą do odebrania w sekretariacie w najbliższym czasie. Gratulacje!!!
Tegoroczny Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki "3xM - Miłość Młodość Marzenia", przybrał nieco inną formułę, niż w latach poprzednich. Powód – pandemia i ograniczenia epidemiczne, które wymusiły na organizatorach zmianę regulaminu.
Do konkursu uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu myślenickiego, mogli przystąpić, wysyłając zgłoszenie z nagranie swojego występu: recytacji lub piosenki.
Do konkursu nadesłano 25 zgłoszeń. Dodatkowo wpłynęły trzy zgłoszenia, które jury obejrzało poza konkursem: dwa zgłoszenia ze Szczecina, jedno poza kategorią wiekową.
Uczestników oceniało profesjonalne jury: reżyser Agnieszka Tola Słomka, polonistka Justyna Dudzik (nauczycielka ZS Dobczyce, muzyk Andrzej Pudlik (także nauczyciel ZS Dobczyce).
W kategorii recytacja, wśród uczestników szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Agacie Klimali z
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach
; drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano. Wyróżnienie otrzymała Julia Sadkiewicz z
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
. W tej samej kategorii, wśród uczestników reprezentujących szkoły średnie, przyznano pierwsze miejsce, które otrzymała Katarzyna Sala z
Liceum Ratownicze w Zespole Szkół w Dobczycach
. Drugiego i trzeciego miejsca nie przyznano.
W kategorii muzycznej, wśród szkół podstawowych, pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Węglarz z
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
, drugie – Alicja Janik z
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach
, trzecie – Wiktoria Kaletka z
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach
.
Wśród uczniów szkół średnich, pierwsze miejsce wyśpiewał Dominik Oskwarek z
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach
, drugie – duet Izabela Bałucka Dominika Węgrecka z
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach
. Trzeciego miejsca nie przyznano.
Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Zespole Szkół w Dobczycach, kiedy zniesione zostaną obostrzenia. O terminie wręczenia nagród poinformujemy zainteresowanych. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział, który przesłany zostanie na adres szkoły.
Dziękujemy za przesłane zgłoszenia i udział w konkursie. Gratulacje dla wszystkich uczestników, dla rodziców, którzy pomagali swoim dzieciom w nagraniach, dla opiekunów – nauczycieli, którzy podpowiadali repertuar, zachęcali do udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się na żywo, w Dobczycach, w Zespole Szkół.
info: FB
?☀️ Mamy przyjemność poinformować, że do kolejnego etapu ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii” zakwalifikowały się nasze uczennice:
  • Barbara Miśkowiec i Gabriela Per (projekt „GDY ZAUFASZ ODBLASKOWI NIE ULEGNIESZ WYPADKOWI!")
  • Magdalena Zięcina, Angelika Tokarz i Emilia Machajska (projekt „NIE DAJ SIĘ DEPRESJI”)

Koordynator i opiekun: mgr Anna Markiewicz

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej szkolnej gazetki NIECODZIENNIK, redagowanej przez uczniów pod kierunkiem redaktor naczelnej Sary Sowy, a koordynowanym przez nauczycieli bibliotekarzy.

Prezentujemy w nim  m.in. ciekawy wywiad z Panią Anną Urgacz, nauczycielką historii i wiedzy o społeczeństwie w naszym  Zespole Szkół, oraz  jak zawsze najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, przepisy kulinarne i porady.

W br. szkolnym nasz zespół redakcyjny tworzą: redaktor naczelna Sara Sowa z kl. 2Tp2, Ania Zając i Paulina Jania z kl. 4TG, Mateusz Poradzisz kl. 2T1g, oraz Justyna Baka z kl. 2Tp3 i Maksymilian Doniec 1T1p.

Zapraszamy do lektury!

http://gazetka.dobczyce.edu.pl/publikacje/nr33.pdf?fbclid=IwAR0suV7VrSQOz3ZGTT7-NfFYGZkILhAOB4U1Sb-8rbqCeHnaYegUHrURBSo

Praktyki w Londynie

Back to top