• slajder szkoly
  • slajder szkoly wielkanoc
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

                                       

  

 

 DEKLARACJE MATURALNE TERMIN SKŁADANIA:

Uczniowie klas III LO i IV Technikum 2019/2020 - do 30 września 2019 - absolwenci lat poprzednich - do 7 lutego 2020 Deklaracje można wypełnić elektronicznie poprzez stronę: deklaracja.edu.pl Wypełniony druk należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce) wykorzystując otrzymany mailem lub pobrany z tej strony plik PDF (dostępny po wypełnieniu formularza).

KOD SZKOŁY TECHNIKUM NR 1: 120901-0331O

KOD SZKOŁY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 120901-03112


Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji

Egzaminacyjnej w Krakowie Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz

2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł i należy ją wpłacić na konto OKE w Krakowie

w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 marca 2019 r.

Dane do przelewu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać informacje:

a. Egzamin, jakiego dotyczy opłata: Egzamin maturalny

b. Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego: Jan Kowalski, PESEL 83011423192

c. Nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata: Matematyka podstawowa, polski rozszerzony

Brak wpisu w tytule wpłaty może spowodować, że opłata nie zostanie zarejestrowana. Dowód wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną). Kopie dowodu wpłaty należy również przedłożyć w szkole. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie wysyła potwierdzenia dokonania wpłaty.

W terminie od 11 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE. W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w „Kalkulatorze”, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: Kliknij tutaj, aby sprawdzić czy musisz wnieść opłatę za egzamin maturalny lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158. Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu państwa i nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl zs@dobczyce.edu.pl
Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, tel/fax (12) 27 - 11 - 072, (12) 27 10 190
Odwiedź nas!
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top