Praktyki w Londynie 2017

 

W dniach od 05.06.2017r. do 16.06.2017r. 47 uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk (17 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) oraz technik technologii żywności (7 osób) wzięło udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie w ramach projektu nr 2016-1-PL01-KA 102-025410 „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy”, Programu Unii Europejskiej PO WER/Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Uczniowie w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w praktykach w firmach informatycznych:  Oxfam Stanmore Zettabyte IT, Stamford Hill Computers, Prontaprint Harrow, Prontaprint Chiswick, Prontaprint East Sheen, PC MACgicians, Paiwand, KF Computers and Imaging, IT Soho/Aid My PC, Whitefield School, Commun-IT, FCL COLLEGE Pitman Training Centre Wembley, BHF Shop Cricklewood Furniture and Electrical Store, National Algerian Centre, AbilityNet.

Uczniowie w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności odbyli staże w restauracjach, przedsiębiorstwach gastronomicznych i domach opieki: Peppercom, Oakleigh House Nursing Home, Premier Inn Ealing, Reynolds Cafe, Jurys Inn Croydon, Cigalon, Club Gascon, Laduree UK, Premier Inn Harrow, Croydon Clocktower, Premier Inn Ealing, Birchwood Grange Care Home, Il Funghetto, Parkfield House Care Home, Autograff Grill, Seymour House, Premier Inn Hammersmith, Jurys Inn Watford Hotel, The Boyne Residential Care Home, Ognisko, Comptoir Gascon, Jurys Inn Watford Hotel.

Opiekę oraz wsparcie językowe sprawowali: koordynator projektu i nauczyciel języka angielskiego Wioletta Perzanowska, nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Czapka, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych Grzegorz Skuza, nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych Joanna Brytan, Barbara Latocha i Katarzyna Mikos.

Opiekunowie odbyli wizyty monitorujące w poszczególnych zakładach pracy oraz służyli wsparciem i pomocą słuchaczom podczas podróży z Krakowa do Londynu i z Londynu do Krakowa oraz całego okresu ich pobytu w Londynie.

Kolejne dwie grupy uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk (22 osoby) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) i technik usług fryzjerskich (3 osoby), w sumie 48 uczniów i 4 opiekunów (koordynator projektu Wioletta Perzanowska, nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Czapka oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Teresa Calik i Agnieszka Piłat), wyjechały na praktyki zawodowe do Londynu w dniach od 03.09.2017 r. do 16.09.2017 r.

Projekt „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy. Dodatkowo uczestnicy rozwijają swoje kompetencje językowe, zwłaszcza w zakresie posługiwania się językiem angielskim zawodowym, zdobywają nowe doświadczenia i kontakty zawodowe podczas pracy w międzynarodowym zespole w przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie różni się od tych znanych im z doświadczeń praktyk w Polsce. Projekt ma za zadanie dostarczyć uczniom narzędzi, które pozwolą im jak najlepiej przygotować się do wykonywania zawodu, a następnie zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia zarówno na krajowym, jaki i europejskim rynku pracy. Słuchacze otrzymali certyfikaty wydane przez instytucję pośredniczącą w zorganizowaniu praktyk ADC College w Londynie oraz dokumenty ECVET przygotowane przez koordynatora projektu, otrzymają też certyfikaty PO WER podczas uroczystego zakończenia projektu oraz dokumenty Europass Mobilność, które zostały wysłane do Krajowego Centrum Europass do Warszawy w celu ich potwierdzenia. Udział w projekcie przyczyni się również do rozwoju osobistego uczestników podczas podejmowania zadań w nowym, międzynarodowym i wielokulturowym otoczeniu, co wpłynie na rozwijanie postaw przedsiębiorczości, konkurencyjności, niezależności i otwartości oraz umiejętności radzenia sobie z problemami w odmiennym środowisku. Pomoże również w ugruntowaniu poczucia  przynależności do większej, zróżnicowanej ekonomicznie i kulturowo społeczności jaką jest Unia Europejska.

Instytucją partnerską pośredniczącą, która zapewniła organizację praktyk oraz zakwaterowanie u rodzin, był ADC College w Londynie, który posiada wieloletnie doświadczenie oraz dobrą renomę w doborze odpowiednich pracodawców i organizacji staży zawodowych. ADC College zapewniło uczniom praktyki zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy w przedsiębiorstwach w Londynie dopasowane do ich potrzeb, opiekę mentorską podczas ich odbywania (indywidualne konsultacje, pomoc wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu), certyfikaty poświadczające odbycie praktyki zawodowej, zakwaterowanie oraz pomoc w organizacji mobilności.