Zakończenie praktyk

Ostatniego dnia praktyk odbyło się uroczyste zakończenie stażu w ADC College. Wszyscy uczestnicy obu mobilności (czerwcowej i wrześniowej), zarówno uczniowie z poszczególnych grup zawodowych – informatycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej – jak i towarzyszący im w czasie pobytu nauczyciele otrzymali certyfikaty wydane przez ADC College, potwierdzające odbycie dwutygodniowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, restauracjach, salonach fryzjerskich w Londynie.