Przygotowanie do wyjazdu

Przed wyjazdem, wszyscy uczestnicy projektu, zarówno  odbywający praktyki w czerwcu, jak i we wrześniu, brali udział w 20-godzinnym kursie posługiwania się językiem angielskim zawodowym w poszczególnych branżach – informatycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej – oraz w przygotowaniu kulturowym, tzn. zajęciach o historii, kulturze i życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. Uczniowie przeszli długie, trudne testy online z języka angielskiego, pisali CV w języku angielskim, wielu odbyło rozmowę kwalifikacyjną przez telefon z przyszłym pracodawcą