Praktyki zawodowe w Londynie w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018

  • W grudniu 2016 roku Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera otrzymał dofinansowanie i przystąpił do realizacji projektu dwutygodniowych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie dla uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz technik usług fryzjerskich – projekt nr 2016-1-PL01-KA 102-025410 „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy”, Programu Unii Europejskiej PO WER/Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
  • W ramach projektu 95 uczniów odbyło staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Londynie w dwóch terminach: w czerwcu 2017 r. oraz we wrześniu 2017 r.
  • Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków Europejskich Funduszy Społecznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 844 536,28 zł.
  • W dniach od 05.06.2017r. do 16.06.2017r. 47 uczniów Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk (17 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) oraz technik technologii żywności (7 osób) wzięło udział w praktykach zawodowych w Londynie, natomiast w dniach od 03.09.2017 r. do 16.09.2017 r. w stażach uczestniczyło 48 uczniów w zawodach: technik informatyk (22 osoby), technik żywienia i usług gastronomicznych (23 osoby) oraz technik usług fryzjerskich (3 osoby)
  • Opiekę oraz wsparcie językowe sprawowali: koordynator projektu i nauczyciel języka angielskiego Wioletta Perzanowska, nauczyciel języka angielskiego Aleksandra Czapka, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych Grzegorz Skuza, nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych Joanna Brytan, Barbara Latocha, Katarzyna Mikos, Teresa Calik oraz Agnieszka Piłat.
  • Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu był ADC College w Londynie zapewniający uczestnikom miejsca praktyk oraz zakwaterowanie.
  • Cel projektu: uzyskanie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych dzięki poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, usług gastronomicznych i fryzjerskich oraz wykorzystanie jej w praktyce w rzeczywistym, międzynarodowym środowisku pracy w czasie dwutygodniowych staży zawodowych w przedsiębiorstwach w Londynie.
  • Praktyki zagraniczne miały również na celu rozwój i doskonalenie umiejętności językowych uczniów, przełamanie bariery językowej, poprawę sprawnego i biegłego posługiwania się językiem obcym zarówno ogólnym, jak i zawodowym, stanowiły wspaniałą okazję do rozwijania umiejętności zawodowych w praktyce, w międzynarodowym zespole; było to niewątpliwie niezapomniane i cenne doświadczenie dla uczniów Zespołu Szkół.