Zakończenie praktyk

Ostatniego dnia praktyki odbyło się uroczyste zakończenie stażu w ADC College. Wszyscy uczestnicy, zarówno uczniowie z poszczególnych grup – informatycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej – jak i towarzyszący im w czasie pobytu nauczyciele otrzymali certyfikaty wydane przez ADC College w Londynie potwierdzające odbycie dwutygodniowej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach, restauracjach, salonach fryzjerskich w Londynie.

Żegnamy Londyn