Mentoring w ADC College

Pod koniec pierwszego tygodnia odbywania praktyk uczniowie uczestniczyli w tzw. mentoringu w ADC College. Było to spotkanie z nauczycielami i instruktorami college’u i miało na celu ewaluację tego pierwszego tygodnia w miejscu pracy, rozwiązanie ewentualnych problemów czy trudności zarówno w zakładzie pracy, jak i w miejscu zamieszkania u host families. Była to również okazja do spotkania i rozmowy z polskimi opiekunami na temat przebiegu stażu czy warunków zakwaterowania.

Mentoring – informatycy, gastronomia

Mentoring – fryzjerzy