Przygotowania do wyjazdu do Londynu

Przed wyjazdem, podczas ferii zimowych, uczestnicy projektu brali udział w 20-godzinnym kursie posługiwania się językiem angielskim zawodowym w poszczególnych branżach – informatycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej – oraz w przygotowaniu kulturowym, tzn. zajęciach o historii, kulturze i życiu codziennym w Wielkiej Brytanii. Uczniowie przeszli długie, trudne testy online z języka angielskiego, pisali CV w języku angielskim, a także odbyli rozmowę kwalifikacyjną przez telefon z przyszłym pracodawcą.