Praktyki zagraniczne

W lutym i marcu 2016 r. 55 uczniów i 6 opiekunów z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera pojedzie na staż zawodowy do Londynu w ramach programu „Młodzi mobilni – sięgajmy po więcej” na zasadach Programu Erasmus+Â sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

Pierwsza grupa z Technikum Informatycznego (20 osób – 15 z 3T1 i 5 z 4T2) oraz Technikum Usług Gastronomicznych (19 osób – 10 z 3TG i 9 z 4TG) odbędzie staż w firmach informatycznych, restauracjach i hotelach w Londynie od 22.02.2016 r. do 04.03.2016 r. Opiekunowie to: Wioletta Perzanowska, Joanna Brytan, Piotr Ptaś, Grzegorz Skuza.

Druga grupa z Technikum Usług Fryzjerskich (16 osób – 9 z 2T4 i 7 z 3T3) ma praktykę od 07.03.2016 r. do 18.03.2016 r. w zakładach fryzjerskich w Londynie. Opiekunowie to Aleksandra Czapka i Anna Markiewicz. Organizatorem praktyk oraz zakwaterowania i wyżywienia jest ADC College w Londynie. W czasie ferii uczestnicy projektu brali udział w 20-godzinnym kursie posługiwania się językiem angielskim zawodowym oraz przygotowaniu kulturowym.

48689e827932dc70ec0a6e6067e8a72b_XL

Praktyki zagraniczne wpływają bardzo korzystnie na rozwój i doskonalenie umiejętności językowych uczniów, sprzyjają  sprawnemu i biegłemu posługiwaniu się językiem obcym, stanowią niezapomniane i cenne doświadczenie dla młodego człowieka