4T1 4T1inf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia GJ i 10 wf #4T j.polski IP 77 matematyka w10 wf #4T
2 8:50- 9:35 matematyka w10 zaj. wych. IP 77 j.polski IP 77 matematyka w10 matem fak w10
3 9:45-10:30 matematyka w10 u_hist.i sp. AK 100 r_informat.-1/2 MP 106
j.ang-2/2 MK i 8
wf #4T religia GJ i 10
4 10:40-11:25 j.ang-1/2 MK i 12
r_informat.-2/2 MP 106
j.polski IP 77 r_informat.-1/2 MP 106
j.ang-2/2 MK i 14
j.ang-1/2 MK i 6
r_informat.-2/2 MP 106
r_informat.-1/2 MP 106
j.ang-2/2 MK i 12
5 11:45-12:30 j.ang-1/2 MK i 12
r_informat.-2/2 MP 106
r_matematyka w10 r_matematyka w10 j.ang-1/2 MK i 12
r_informat.-2/2 MP 106
r_informat.-1/2 MP 106
j.ang-2/2 MK i 12
6 12:35-13:20 r_informat.-1/2 MP 106 r_matematyka w10 r_matematyka w10 j.polski IP 77 r_informat.-2/2 MP 106
7 13:25-14:10 r_informat.-1/2 MP 106 j.niem. GL w5 u_hist.i sp. AK 100   r_informat.-2/2 MP 106
Obowiązuje od: 28.01.19-26.04.19
Drukuj plan
wygenerowano 2019-01-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum