Zespół Szkół w Dobczycach

Main Menu

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                                                                             

Zebranie z rodzicami 14.06.2018(czwartek) godz. 17:00

Zapraszamy rodziców na spotkania indywidualne z wychowawcami.
Nie ma dyżuru nauczycieli. Każdy z nauczycieli, który postawi ocenę ndst jest zobligowany do
dostarczenia wychowawcy szczegółowe kryteria oceniania(zakres materiału) dla tych uczniów.
Wychowawcy dają te wymagania rodzicom za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Proszę zapoznać rodziców z procedurami podnoszenia oceny przewidywanej egzaminem
klasyfikacyjnym i egzaminem poprawkowym w sierpniu
KLASA WYCHOWAWCA sala
1L1 -mundurowa Anna Urgacz 76
1L2- ratownicza Agnieszka Stoch w zast PawełKniaziowski 109
1T1 -informatyk Agnieszka Półtorak-Ryś 82
1T2- mechatronik+elektryk Tadeusz Wożniczka Aula
1T3- budownictwo+fryzjer Andrzej Pudlik I 15
1TG- gastronomik Michał Kowal I 12
1EM - elektrom+monter Adam Żak War 2
1W -wielozawodowa Joanna Pawlikowska-Góralik W 8
2 L1 - mundurowa Adam Kapturkiewicz 100
2 L2 – ratownictwo med. Joanna Czepiel 81
2 T1 - informatyk Paweł Gniadek w zast Agnieszka

Majka

33
2 T2 - mechatronik Ewa Mikołajczyk 80
2 T3 – bud.+fryz Dominika Cienkosz 52
2 T4 – elektronik + elektryk Renata Wójtowicz I 3
2 TG - gastronomik Jerzy Michorczyk I 2
2 e – elektrom+wielozawodowa Piotr Godula W 10
2 m – monter+kucharz Mirosław Grandys I 10
3 T1 - informatyk Iwona Puchała 77
3 T2 – mechatronik+elektryk Anna Pall-Warnecka I 5
3T3 – bud+fryz. Grzegorz Leśniak W 6
3 TG Agnieszka Piłat I 8
3 m – monter +kucharz+wielozaw Paweł Słowik 102
3e - elektromechanik Wiesław Matlak 32

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072

              

       

   

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl

Odwiedź nas
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top