Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4

Regulamin konkursu na projekt graficzny LOGO Biblioteki Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna we współpracy z p. Gabrielą Panuś, nauczycielem przedmiotów informatycznych w  Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

3. Projekt LOGO musi stanowić samodzielną pracę ucznia i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną lub kilka prac

5. Podczas wykonywania projektu można stosować dowolne narzędzia informatyczne

6. Komisja konkursowa będzie oceniała:

Pomysł

Oryginalność

Zgodność z tematem

Estetykę wykonania

Wymogi formalne

7. Dla osób biorących udział w konkursie przewidziane są cenne nagrody rzeczowe

8. Prace konkursowe w wersji papierowej (wydruk) oraz elektronicznej
w formacie (JPG i png oraz wersję projektową) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, do dnia 15 października 2018 r.

9. Materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi przez Organizatora

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji nagrodzonego projektu

UWAGA!

1. Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków powyższego regulaminu

2. Ponadto każdy uczestnik konkursu oświadcza, że: 

· Logo jest jego pomysłem autorskim i nie narusza praw autorskich osób trzecich

· Projekt nie został nigdzie wcześniej opublikowany

· Przyjmuje całkowitą odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, kierowanych do Organizatora (w sytuacji naruszenia praw autorskich) 

· Wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych
w zakresie wymaganym do przeprowadzenia konkursu

· Nagrodzony projekt staje się własnością biblioteki szkolnej, tym samym jego autor wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich na Organizatora - w zakresie publikacji i rozpowszechniania - podpisując stosowne oświadczenie

Więcej informacji związanych z konkursem - w bibliotece szkolnej, w przypadku problemów technicznych lub potrzeby konsultacji – kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub w sali 108 z p. mgr Gabrielą Panuś

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top