Zespół Szkół w Dobczycach

Main Menu

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                                                                             

 

Znak:ZS.201.10.2018                                                                                                           Dobczyce, dnia 27 kwietnia 2018r.

 

Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ:

  1. W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o orientacyjnej wartości zamówienia.

Odp. Szacunkowa wartość kosztorysowa zamówienia wynosi 434 542,00 zł brutto.

 


Zespół Szkół: "Remont boiska w Zespole Szkół w Dobczycach". 


Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja sanitariatów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ

Przedmiar robót

Protokół z otwarcia ofert - MODERNIZACJA SANITARIATÓW

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Modernizacja sanitariatów na II piętrze w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach”, nr sprawy: ZS.201.5.2018 czytaj dalej 


PLAN  POSTĘPOWAŃ  PRZETARGOWYCH  2018 r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Tryb zamówienia

Wartość

Termin wszczęcia

Modernizacja sanitariatów w budynku głównym ZS w Dobczycach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

 

150 000,00 zł.

 

2 kwartał 2018

Remont boiska sportowego przy ZS w Dobczycach

="width: 76px;">       

 


Powiadomienie o wyborze oferty

POWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów” w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 


Protokół z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kursy i szkolenia dla uczniów”  w Zespole Szkół im. ks. Jozefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02.-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 


 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kursy i szkolenia dla uczniów”

o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 – tekst jednolity, z późn. zm.)

Znak: ZS.201.2.2018

SIWZ   KURSY   2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _ KURSY 2018 (1)

Załącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ  OFERTOWY   -   KURSY 2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 4 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 5 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072

              

       

   

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl

Odwiedź nas
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top