REKRUTACJA - SALA 52 oraz 31 w godz. 8:00 - 15:00

➡️od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

➡️28 czerwca 2019 r. godz. 12:00 –podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

➡️do 3 lipca -wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie

➡️do 9 lipca 2019 r. –potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone. Do dokumentów należy dołączyć dwie fotografie podpisane na odwrocie oraz kartę informacyjną, jeżeli została wydana przez szkołę.

➡️10 lipca godz. 12:00–podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

➡️od 11 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. -rekrutacja uzupełniającaBack to top