Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4

Klasa wielozawodowa kształci  uczniów w różnych zawodach np.:

 

 mechanik samochodowy

 blacharz samochodowy

 piekarz

 kucharz                                     

 cukiernik

 sprzedawca   

 elektryk               

 stolarz

 

Nauka trwa 3 lata.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają w szkole.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego przez okres 4 tygodni w każdej klasie, odrębnie dla każdego zawodu

Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpiszą umowę o pracę jako młodociani pracownicy.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest zapewnienie sobie praktyki w wybranym zakładzie i podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top