Zespół Szkół w Dobczycach

Main Menu

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                                                                             

08.12.2017 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach odbyło się uroczyste zakończenie praktyk zagranicznych w Londynie w ramach projektu "Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy" realizowanego ze środków EFS POWER VET na zasadach Programu ERASMUS +.

        95 uczniów szkoły odbyło staże zawodowe w przedsiębiorstwach w Londynie w czerwcu i we wrześniu 2017 r. Byli to uczniowie Technikum Nr 1 ZS w Dobczycach w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności oraz technik usług fryzjerskich.

Podczas uroczystości, odbywającej się przy  udziale  społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości, m.in. wicestarosty Tomasza Susia oraz Magdaleny Polczyk, dyrektor personalnej firmy Wawel, zaprezentowano przebieg praktyk, które miały na celu podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, przełamanie bariery językowej oraz nabycie biegłości w komunikowaniu się w języku angielskim.

Uczniowie otrzymali certyfikaty, poświadczające odbycie staży w poszczególnych zakładach pracy, wystawione przez Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach oraz instytucję partnęrską ADC College w Londynie.

                               Koordynator projektu: Wioletta Perzanowska

5 lat minęło! Gazetka szkolna „Niecodziennik” powstała w grudniu 2012 roku. Od początku gazetkę redagują uczniowie a jej opiekunami są nauczyciele bibliotekarze: P. Barbara Śmietana i P. Bogumiła Domagalska oraz  P.  Gabriela Panuś, które czuwają nad poprawnością tekstów i ciekawą szatą graficzną.

 

Gazetka jest poświęcona sprawom i wydarzeniom szkoły. Zamieszczamy m.in. wywiady z nauczycielami i uczniami, promujemy twórczość uczniów, ich osiągnięcia, pasje i zainteresowania. Siedzibą gazetki jest szkolna biblioteka. Pierwsze dwanaście numerów powstało w programie  Microsoft Publisher, kolejne są tworzone za sprawą Młodzieżowej Akcji Multimedialnej. w programie Qmam.

W 2014 roku nasza gazetka zajęła I miejsce w II Powiatowym  Konkursie Gazetek Szkolnych, natomiast w 2015 roku w 3. edycji tego konkursu zdobyliśmy wyróżnienie.

W pierwszych latach redagowania gazetki, 2012–2015 redaktorem naczelnym „Niecodziennika” była Patrycja Pudlik, zdolna, aktywnie uczestnicząca w życiu szkoły uczennica klasy kulturowej tischnerowskiego LO. Po niej funkcję naczelnej objęła Patrycja Pajor, uczennica technikum fryzjerskiego, również wyróżniająca się ogromnym temperamentem i zaangażowaniem. Od ubiegłego roku redaktorem naczelnym jest Aleksandra Jamka z Liceum Ratowniczego. Przypominając kadrę „Niecodziennika” nie sposób nie wspomnieć Angeliki Woźniak z „budowlanki” oraz Izy Suder z „informatyka”, dwóch utalentowanych i twórczych redaktorek, związanych kilka lat z „Niecodziennikiem”, oraz Emila Jamroza ucznia technikum cyfrowych procesów graficznych, który przez cztery lata dbał o stronę graficzną.

Ogromne podziękowania za swój wkład pracy należą się również wszystkim zespołom redakcyjnym, które przez te wszystkie lata starały się uatrakcyjnić kolejne wydania gazetki. Zmieniali się uczniowie, ale ich pasja i zaangażowanie były zawsze takie same. Wnosili świeże pomysły, wprowadzali nowe działy, realizując w ten sposób swoje zainteresowania. Uczniowie na łamach gazetki szkolnej prezentowali swą twórczość literacką i plastyczną, przeprowadzali wywiady, publikowali recenzje książek i filmów,  artykuły dotyczyły aktualnego życia szkoły. W ciągu tych 5 lat gazetka nie utraciła swojego charakteru gazetki szkolnej. Zawsze cieszyła się popularnością wśród uczniów oraz całej społeczności szkolnej. „Niecodziennik”, wydawany zazwyczaj co 2-3 miesiące, zawsze starał się informować na bieżąco o tym, co się dzieje w szkole, promując Zespół Szkół w środowisku lokalnym.

Z okazji tego jubileuszu wydany został nowy  numer „Niecodziennika”, w którym zaprezentowaliśmy okładki wybranych egzemplarzy od 2012 roku. Biblioteka szkolna przechowuje wszystkie archiwalne egzemplarze gazetki. Można także przeglądać je  na stronie internetowej szkoły w zakładce Gazetka: http://technikumzs.pl/gazetka/, lub na stronie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej:  http://redakcja.mammedia.pl/paper/qmams/

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072

              

       

   

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl

Odwiedź nas
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top