Zespół Szkół w Dobczycach

Main Menu

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                                                                             

      W piątek, 22 czerwca w naszym Zespole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018, zainaugurowana mszą św. w kościele pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach.  Uroczystość, w której wzięła  udział społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: starosta Powiatu Myślenickiego Józef Tomal, przedstawiciele firmy Wawel SA: Wojciech Winkel – dyrektor ds. technicznych i Magdalena Polczyk – dyrektor personalny, a także przewodnicząca  Rady Rodziców Irena Stawicka i rodzice, miała miejsce na boisku szkolnym. Całość poprowadzili członkowie SU, przewodniczący Bartłomiej Bodzioch i Paulina Słodka.

Dyrektor ZS, mgr inż. Bogusław Lichoń, zwracając się do zgromadzonych, podsumował zakończony rok szkolny, w ciepłych słowach wyrażając wdzięczność Starostwu Powiatowemu za troskę i zaangażowanie w rozwój bazy dydaktycznej naszego Zespołu oraz Radzie Rodzicom za życzliwość i wspomaganie naszej placówki. Przypomniał również najważniejsze osiągnięcia naszej młodzieży na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Szkolne osiągnięcia uczniów są postrzegane jako przejaw aktywności szkoły, przy czym niebagatelną rolę odgrywają nauczyciele Zespołu Szkół w przygotowaniach swych podopiecznych do konkursów i olimpiad. Dyrektor ZS zwrócił uwagę, że miniony rok szkolny szczególnie obfitował w różnego rodzaju imprezy i przedsięwzięcia organizowane w szkole lub poza nią, ale z udziałem jej przedstawicieli, co również podnosi prestiż szkoły i promuje ją oraz świadczy o aktywności społecznej i zaangażowaniu uczniów.

Głos zabrał także starosta J. Tomal, który m.in. zwrócił uwagę na ogromne znaczenie szkolnictwa zawodowego a uczniom życzył miłych, radosnych i bezpiecznych wakacji; w podobnych słowach do społeczności  szkolnej zwróciła się przewodnicząca Rady Rodziców.

Goszczący na uroczystości dyrektor W. Winkel, również współpracujący z naszą placówką, podarował naszej szkole 3 sterowniki, które znajdą miejsce i zastosowanie w pracowni mechatronicznej.

Kolejną część uroczystości stanowiło rozdanie nagród i świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół.

Dla społeczności „Tischnera” nadszedł czas odpoczynku po wytężonej całorocznej pracy, każdy, kto wytrwale i sumiennie pracował, może powoli  podążyć w stronę lata.

                                                                                                                                                                                                         (bd)

 

 

 

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072

              

       

   

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl

Odwiedź nas
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top