Zespół Szkół w Dobczycach

Main Menu

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach                                                                                                                                             

slider2
slider3
selektronik
slider4
slider6
slider7
slidermech
selektryk
slider8
slider9
kucharz
cukiernik
mechanik
monter
Previous Next
Zebranie z rodzicami 14.06.2018(czwartek) godz. 17:00 22 czerwca Zakończenie Roku Szkolnego
Informacje
Dobry start - 300 dla uczniów. Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi do ukończenia 20 lat. Wniosek nalezy składać w tych samych instytucjach co wniosek 500+ lub online empatia.mrpips.gov.pl od 1 lipca
Zapraszamy Czytelników Zespołu Szkół do zapoznania się z nowościami w bibliotece.

Jesteśmy szkołą:

  • wspomagającą rozwój każdego ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami
  • dbającą o wysoką jakość kształcenia i wychowania
  • dążącą do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę
  • wspierającą rodziców w przygotowaniu uczniów do dorosłego życia, do aktywnego oraz odpowiedzialnego pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych
  • kształtującą postawy oparte na uniwersalnym systemie wartości i patriotyzmie, wspomagającą uczniów w dokonywaniu wyborów zgodnie z zasadami etyki, w hierarchizowaniu wartości
  • wskazującą na rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości pozwalające osiągnąć zamierzone cele
  • stanowiącą bezpieczne i przyjazne środowisko, budującą dobrą atmosferę, opartą na wzajemnym szacunku, empatii, życzliwości i współpracyZadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072

              

       

   

E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl

Odwiedź nas
ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top