Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

 • slider2.1
 • cukiernik
 • mechanik
 • monter
 • selektronik
 • selektryk
 • budowlanka
 • fryzjerki
 • gastronomia
 • mundurówka
 • slider1
 • slider2
 • slider3
 • slider4
8.11.2018 Akademia z Okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zebranie z rodzicami w dniu 08.11.18 -czwartek

Jesteśmy szkołą:

 • wspomagającą rozwój każdego ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami
 • dbającą o wysoką jakość kształcenia i wychowania
 • dążącą do wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę
 • wspierającą rodziców w przygotowaniu uczniów do dorosłego życia, do aktywnego oraz odpowiedzialnego pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych
 • kształtującą postawy oparte na uniwersalnym systemie wartości i patriotyzmie, wspomagającą uczniów w dokonywaniu wyborów zgodnie z zasadami etyki, w hierarchizowaniu wartości
 • wskazującą na rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości pozwalające osiągnąć zamierzone cele
 • stanowiącą bezpieczne i przyjazne środowisko, budującą dobrą atmosferę, opartą na wzajemnym szacunku, empatii, życzliwości i współpracy

Praktyki w Londynie

Zadzwoń do nas
tel.(12 ) 27 - 10 - 181, 27 - 10 - 185, fax (12) 27 - 11 - 072
E-MAIL
sekretariat@dobczyce.edu.pl
Odwiedź nas
Odwiedź nas ul. Szkolna 20 A, 32-410 Dobczyce

Back to top