Deklaracja maturalna 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zebranie z rodzicami klas maturalnych 01.03.18 (czwartek)

 

godz.  17:00- zebrania  z wychowawcami

 

 17:15- 18:00 -dyżur nauczycieli uczących w klasach maturalnych

 

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

77

3L2 – ratownicza

Justyna Dudzik

74

4T1 – t. informatyk

Monika Palińska

106

4 T2 – t. mechatronik + t.elektryk

Wioletta Wyroba

80

4 T3 – t. bud.+t.elektronik

Marta Wąsik

81

4 T4 – t.technologii żywności+t.usług fryzjerskich

Gabriela Panuś

108

4TG- t. żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Dudzik

76

 

 ******************************************************************************

POWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej „Kursy i szkolenia dla uczniów”  w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 

 

******************************************************************************

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kursy i szkolenia dla uczniów”  w Zespole Szkół im. ks. Jozefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02.-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 

 ********************************************* 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 „Kursy i szkolenia dla uczniów”

o wart******ości szacunkowej poniżej progów unijnych ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 – tekst jednolity, z późn. zm.)

 Znak: ZS.201.2.2018

SIWZ   KURSY   2018

Załącznik Nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _ KURSY 2018 (1)

Załącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ  OFERTOWY   -   KURSY 2018

Załącznik Nr 3 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 4 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 5 do SIWZ  -  OŚWIADCZENIE

Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY

Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ

 

 

 

********************************************** 

 

 

 

Dobczyce, 2018

 

UWAGA: KONKURS ARTYSTYCZNY!!!
Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną do udziału

 

w kolejnej edycji powiatowego konkursu artystyczno – edukacyjnego
„Śladami Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla”

 

na Plakat o Pokoju
Temat tegorocznej edycji:

 

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

 

Prace prosimy oddawać w nieprzekraczalnym terminie

 

do 5 marca 2018 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia.

 

Rozdanie nagród i wyróżnień
na uroczystości 27 marca 2018 r.

 

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu na Plakat jako

 

załącznik do KONKURSU

 

na stronie Zespołu Szkół oraz w Bibliotece.
Osobami odpowiedzialnymi za Konkurs są:

 

mgr Grażyna Trzeciak

 

Koordynator Szkolnego Programu Wychowawczego „Dzień Pokoju”
oraz mgr Joanna Pawlikowska - Góralik

 

Regulamin

********************************************* 

Zamówienia publiczne  „Kursy i szkolenia dla uczniów”

**************************************************** 

Zebranie z rodzicami 25.01.18(czwartek) godz. 17:00

Zapraszamy rodziców klas niematuralnych na spotkania indywidualne  z wychowawcami i nauczycielami.

 Dyżur nauczycieli: 17:15- 18:15- pokój nauczycielski -  budynek główny.

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

1L1 -mundurowa

Anna Urgacz

76

1L2- ratownicza

Agnieszka Stoch

109

1T1 -informatyk

Agnieszka Półtorak-Ryś

82

1T2- mechatronik+elektryk

Tadeusz Wożniczka

74

1T3- budownictwo+fryzjer

Andrzej Pudlik

I 15

1TG- gastronomik

Michał Kowal

I 12

1EM - elektrom+monter

Adam Żak

War 2

1W -wielozawodowa

Joanna Pawlikowska-Góralik

W 8

2 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

2 L2 – ratownictwo med.

Joanna Czepiel

81

2 T1 - informatyk

Paweł Gniadek

31

2 T2 - mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

2 T3 – bud.+fryz

Dominika Cienkosz

52

2 T4 – elektronik + elektryk

Renata Wójtowicz

I 3

2 TG - gastronomik

Jerzy Michorczyk

I 2

2 e – elektrom+wielozawodowa

Piotr Godula

W 10

2 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 10

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

Odbyło się w grudniu

3L2 – ratownictwo med.

Justyna Dudzik

Odbyło się w grudniu

3 T1 - informatyk

Iwona Puchała

77

3 T2 – mechatronik+elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5

3T3 – bud+fryz.

Grzegorz Leśniak

W 6

3 TG

Agnieszka Piłat

I 8

3 m – monter +kucharz+wielozaw

Paweł Słowik

102

3e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

4T1 - informatyk

Monika Palińska

Odbyło się w grudniu

4 T2 – mechatronik +elektryk

Paweł Niewitała

Odbyło się w grudniu

4 T3 – bud.+elektronik

Marta Wąsik

Odbyło się w grudniu

4 T4 – ttż+fryz.

Gabriela Panuś

Odbyło się w grudniu

4TG

Aleksandra Czapka

Odbyło się w grudniu

 

 

**************************************************** 

 Zebranie z rodzicami klas maturalnych 14.12.2017

  

17:00- zebrania  z wychowawcami w salach

17:30 -spotkanie komitetu studniówkowego -AULA

17:30- 18:30 -dyżur nauczycieli uczących w klasach maturalnych

 

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

77

3L2 – ratownicza

Justyna Dudzik

74

4T1 – t.informatyk

Monika Palińska

106

4 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

80

4 T3 – t.budownictwa

+t.elektronik

Marta Wąsik

81

4 T4 – t.technologii żywności +t.usług fryzjerskich

Gabriela Panuś

108

4TG – t. żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

76

 

****************************************************

Zebranie z rodzicami 26.10.2017

-godz. 17:00 – spotkanie na sali gimnastycznej z Panem Markiem Szczotkowskim, pedagogizacja rodziców: „Współczesne zagrożenia wśród młodzieży. Cyberprzemoc”.

- godz. 17:50 – spotkania z wychowawcami klas w salach wg poniższego wykazu

- 18:20 – 19:00 – dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli

KLASA

WYCHOWAWCA

 sala

1L1 -mundurowa

Anna Urgacz

76

1L2- ratownicza

Agnieszka Stoch

109

1T1 -t.informatyk

Agnieszka Półtorak-Ryś

82

1T2- t.mechatronik+t.elektryk

Tadeusz Wożniczka

104

1T3- t.budownictwa+t. usług fryzjerskich

Andrzej Pudlik

I 15   INTERNAT

1TG- t. żywienia i usług gastronomicznych

Michał Kowal

I 12   INTERNAT

1EM – elektromechanik pojazdów samochodowych+monter zab. i robót wyk. w budownictwie

Adam Żak

W 2   WARSZTATY

1W -wielozawodowa

Joanna Pawlikowska-Góralik

 W 8   WARSZTATY

2 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

2 L2 – ratownicza

Joanna Czepiel

81

2 T1 - informatyk

Paweł Gniadek

31

2 T2 – t. mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

2 T3 – t. budownictwa+t.usług fryzjerskich

Dominika Bałuk- Cienkosz

52

2 T4 – t.elektronik + t.elektryk

Renata Wójtowicz

I 3    INTERNAT

2 TG – t. żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2    INTERNAT

2 e – elektromechanik pojazdów samochodowych+wielozawodowa

Piotr Godula

W 10   WARSZTATY

2 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 10   INTERNAT

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 6    INTERNAT

3L2 – ratownicza

Justyna Dudzik

74

3 T1 – t.informatyk

Iwona Puchała                               

77

3 T2 – t.mechatronik+t.elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5       INTERNAT

3T3 – t.budownictwa+t.usług fryzjerskich

Grzegorz Leśniak

W 6    WARSZTATY

3 TG- t. żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Piłat

I 8     INTERNAT

3 m – monter +kucharz+wielozawodowa

Paweł Słowik

102

3e – elektromechanik pojazdów samochodowych

Wiesław Matlak

32

4T1 – t.informatyk

Monika Palińska

106

4 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

W 5    WARSZTATY

4 T3 – t.budownictwa+t.elektronik

Marta Wąsik

W 9    WARSZTATY

4 T4 – t. technologii żywnosci+t. usług fryzjerskich

Gabriela Panuś

108

4TG - t. żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

 I 4      INTERNAT

 

 ****************************************************

28 września w czwartek, od godz. 800 do 1200 będzie w szkole, na sali gimnastycznej  akcja krwiodawstwa.

Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie.

****************************************************

Ramowy plan nauczania dla zawodu cukiernik (kwalifikacyjny kurs T-04)

****************************************************

Zebrania z rodzicami 14.09.2017

godz. 17:00 - spotkanie ogólne z dyrekcją - sala gimnastyczna

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1T1 -t.informatyk

Agnieszka Półtorak-Ryś

82

1T2- t.mechatronik+t.elektryk

Tadeusz Wożniczka

104

1T3- t.budownictwa+t. Usług fryzjerskich

Andrzej Pudlik

I 15    INTERNAT

1TG- t. żywienia i usług gastronomicznych

Michał Kowal

I 12    INTERNAT

1EM - elektromechanik+monter

Adam Żak

W2     WARSZTATY

1W -wielozawodowa

Joanna Pawlikowska-Góralik

I 8       INTERNAT

2 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

2 L2 – ratownictwo

Joanna Czepiel

81

2 T1 – t.informatyk

Paweł Gniadek

31

2 T2 – t.mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

2 T3 – t.budownictwa+t.usług fryzjerskich

Dominika Cienkosz

52

2 T4 – t.elektronik + t.elektryk

Renata Wójtowicz

I 3        INTERNAT

2 TG - t. żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2        INTERNAT

2 e –elektromechanik+ wielozawodowa

Piotr Godula

W 10      WARSZTATY

2 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 10        INTERNAT

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 6          INTERNAT

3L2 – ratownictwo

Justyna Dudzik

74

3 T1 – t.informatyk

Iwona Puchała                             

praktyka-  przeniesiona na 19.09.godz 17:30

3 T2 – t.mechatronik+t.elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5           INTERNAT

3T3 – t. budownictwa+t.usług fryzjerskich

Grzegorz Leśniak

W 6         WARSZTATY

3 TG - t. żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Piłat

praktyka - przeniesiona na 19.09.godz 17:30

3 m – monter +kucharz+wielozawdowa

Paweł Słowik

102

3e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

4T1 – t.informatyk

Monika Palińska

106

4 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

W 5    WARSZTATY

4 T3 – t. budownictwa+t.elektronik

Marta Wąsik

W 9   WARSZTATY

4 T4 – t.technologii żywności+t.usług fryzjerskich

Gabriela Panuś

108

4TG -  t. żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

praktyka-  przeniesiona na 19.09.godz 17:30

*****************************************************

Zebranie organizacyjne z rodzicami klas 1L1, 1L2 w piątek 08.09.17 o godz 17:00 - z dyrekcją Aula ,  

1L1- pani A. Urgacz - sala 76  1L2 -pani A. Stoch - sala 74  

*****************************************************

 Wyprawka szkolna 2017/2018

 

Zwrot kosztów za zakup podręczników przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Szkoła zasadnicza do 390 zł.

 Technikum do 445 zł.

 Termin składania wniosku oraz dokumentów potwierdzających zakup podręczników do 11.09.2017 ( gabinet pedagoga)

*****************************************************

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej

na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu:  „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025410 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

Adresaci projektu:

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie II i III klasy Technikum nr 1 w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Okres odbywania staży:

Technik usług fryzjerskich (4 osoby) – od 04.09.2017r. do 15.09.2017r.

Kryteria oceny kandydatów:

-średnia ocen za I semestr,

-średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

-ocena z języka angielskiego za I semestr,

-ocena z języka angielskiego zawodowego,

-udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach, -ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista

-rozmowa kwalifikacyjna.

I ETAP REKRUTACJI

Prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego (druki dostępne w sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie szkoły do 24.08.2017 r.

II ETAP REKRUTACJI

Podstawą przejścia kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena Formularza Aplikacyjnego złożonego przez kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 25 sierpnia 2017r. przed Komisją Rekrutacyjną w składzie:

 1. Kierownik praktycznej nauki zawodu – Paweł Słowik – przewodniczący komisji
 2. nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu – Wioletta Perzanowska
 3. nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatyka) – Grzegorz Skuza
 4. nauczyciel przedmiotów zawodowych (gastronomia) – Joanna Brytan

Procedura rekrutacji będzie polegała na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 35 punktów: średnia ocen za I semestr (5p), średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5p). ocena z języka angielskiego za I semestr (5p), udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach (5p), ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista (5p) rozmowa kwalifikacyjna (10p).

96 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione zgodnie z przyjętą procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mailową lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania projektu.

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora projektu osobiście (sala i6) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Koordynator projektu – Wioletta Perzanowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

*****************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. B” dla 30 uczestników .

czytaj dalej  

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052049) pn. usługa szkoleniowa „Prawo jazdy kat. B ”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej  

 

  **************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Programowanie sterowników PLC” dla 20 uczestników.

czytaj dalej

 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052069) pn. usługa szkoleniowa „Programowanie sterowników PLC”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 

 **************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Uprawnienia SEP – eksploatacja urządzeń do 1 kV” dla 20 uczestników.

 czytaj dalej 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052107) pn. usługa szkoleniowa „Uprawnienia SEP – E – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

 czytaj dalej

 

**************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

Ogłoszenie nr 544238-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Zespół Szkół: Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
                                      czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS.201.20.2017

Część I - Wyposażenie audiowizualne i informatyczne sali

Część II – Montażowe stanowisko dydaktyczne

Część III – Instalacyjne stanowisko dydaktyczne

Protokół z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole szkół im. ks. Jozefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02.-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. czytaj dalej

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. czytaj dalej 

 

 

********************************************************

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  

Wpłaty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół w Dobczycach

 

Przeznaczenie wpłaty   Kwota Termin Przyjmujący wpłatę
Fundusz Rady Rodziców  65 zł do 30.09.2017r. konto bankowe RR : 86 8602 0000 0000 0000 0055 0001
Ubezpieczenie NNW 36 zł do 30.09.2017r. wychowawca klasy

 

 

********************************************************

POWIADOMIENIE

 

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, 

nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

czytaj dalej

********************************************************

Zebranie z rodzicami 12.06.2017 – poniedziałek

 

17:00 -spotkania z wychowawcami

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALE

1 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownicza

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 - informatyk

Paweł Gniadek

81

1 T2 - mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – bud.+fryz

Dominika Cienkosz

52

1 T4 – elektronik + elektryk

Renata Wójtowicz

I 3

1 TG – żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2

1 e –elektromech+wielozawodowa

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 14

2 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 15

2 L2 – ratownicza

Justyna Dudzik

74

2 T1 - informatyk

Iwona Puchała

77

2 T2 – mechatronik+elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5

2 T3 – bud+fryz.

Grzegorz Leśniak

W 6

2 TG- żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wielozawodowa

Paweł Słowik

109

2 e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

3 T1 - informatyk

Leszek Krzelowski

111

3 T2 – mechatronik +elektryk

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – bud.+elektronik

Marta Wąsik

W 9

3 T4 – ttż+fryz.

Gabriela Panuś

108

3 TG - żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter

Wioletta Wyroba

31

 

 

**************************************************************

Ogłoszenie nr 93710 - 2017 z dnia 2017-06-07 r. Dobczyce:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526676-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS. 201. 18  . 2017

 

****************************************************

 

Ogłoszenie nr 93709 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526345-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej

***************************************************************

Ogłoszenie nr 93568 - 2017 z dnia 2017-06-06 r. Dobczyce: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 526345-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej  

**************************************************************

Ogłoszenie nr 526345-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Zespół Szkół: Modernizacja sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) 

Opis do prac remontowo-budowlanych w łazienkach w budynku szkoły Zespołu Szkół w Dobczycach

Przedmiar robót-łazienki

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT 

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach”, nr sprawy: ZS.21019.2017

 

 

 **************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

nr 526676-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Zespół Szkół: Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki

oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   

Nazwa projektu lub programu
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach, nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

       czytaj dalej  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS. 201. 18  . 2017

Przedmiar robót 

 

 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. „Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych”

 

********************************************************

 


 

 *****************************************************

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS.201.17.2017

Część I Urządzenia z zakresu hydrauliki i elektro- hydrauliki siłowej

Część II Sterowniki PLC

Część III - Urządzenia audiowizualne i informatyczne

Część IV – Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny

Część V – Materiały instalacyjne, sprzęt i aparatura elektryczna

Część VI – Urządzenia elektroniczne

Protokół z otwarcia ofert

 

*****************************************************

EGZAMINY MATURALNE 2017 W SESJI MAJOWEJ DOBIEGŁY KOŃCA

 Wszystkim maturzystom gratulujemy wytrwałości i życzymy satysfakcjonującego wyniku!

 • 30 czerwca 2017 – odebranie w szkole świadectw dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminu
 • do 7 lipca 2017 – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (załącznik 7a na www.oke.krakow.pl)

 TERMINY EGZAMINÓW SESJI POPRAWKOWEJ

 • 22 sierpnia 2017 – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 23 spienia 2017 – część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
 • 12 września 2017 – odebranie w szkole świadectw dojrzałości lub informacji wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

 *****************************************************

Zebrania z rodzicami 19.04.2017 (środa- po świętach)

godz:17:00 -  w salach z wychowawcami

godz. 17:30 - 18:30 - dyżur nauczycieli

KLASA                 

WYCHOWAWCA

sala

1L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz 

Aula

1L2 - ratownicza

Joanna Czepiel  

W10 (warsztaty)

1 T1 – t. informatyk                       

Paweł Gniadek

76

1 T2 – t.mechatronik                    

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – t.bud.+t. fryz                      

Dominika Bałuk-Cienkosz

100

1 T4 – t.elektronik + t.elektryk                 

Renata Wójtowicz

I 3 (internat)

1 TG – t. żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2 (internat)

1 E– elektromech+ wielozawodowa                     

Piotr Godula

I 10 (internat)

1 M – monter+ kucharz                              

Mirosław Grandys

I 14 (internat)

2 L1 - mundurowa                         

Katarzyna Jąkała

I 8 (internat)

2 L2 – ratownicza                           

Justyna Dudzik

74

2 T1 – t.informatyk                        

Iwona Puchała

77

2 T2 – t.mechatronik+ t.elektryk                             

Anna Pall-Warnecka

I 5 (internat)

2 T3 – t.bud+ t.fryz.                      

Grzegorz Leśniak

W 6 (warsztaty)

2 TG- t. żywienia i usług gastronomicznych         

Agnieszka Piłat

104

2 M – monter bud. +kucharz + wielozaw.                          

Paweł Słowik

52

2 E - elektromechanik                  

Wiesław Matlak

32

3 L1- mundurowa           

Joanna Pawlikowska – Góralik

W 8 (warsztaty)

3 T1 –t. informatyk        

Leszek Krzelowski          

111

3 T2 – t.mechatronik +t.elektryk             

Paweł Niewitała             

W 5 (warsztaty)

3 T3 – t.bud.+ t.elektronik                         

Marta Wąsik

W 9 (warsztaty)

3 T4 – t.tż + t.fryz.                          

Gabriela Panuś

108

3 TG- t. żywienia i usług gastronomicznych         

Aleksandra Czapka        

I 4 (internat)

3 E - elektromechanik                  

Beata Węgrzyn

109

3 M – monter bud.                        

Wioletta Wyroba

31

4 T1 – t. informatyk+ t.grafik                    

Wioletta Perzanowska

I 6 (internat)

4 T2 – mechatronik + elektronik                              

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – t.bud+t. fryz.                      

Marek Durczok

102

4 TG -  t.żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Brytan  

81

 

 *****************************************************

X POWIATOWY KONKURS GASTRONOMICZNY Łosoś „Różowy król” na naszym stole    (regulamin , karta zgłoszeń)

 

 *****************************************************

 

 Regulamin konkursu

 *****************************************************

Ogłoszenie o rekrutacji

na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu:  „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025410 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

 

 ***************************************************** 

Zebranie z rodzicami - 24.02.2017 -piątek

godz.  17.00 - spotkania indywidualne z wychowawcami

 KLASA

WYCHOWAWCA

 SALE

3 L1

Joanna Pawlikowska – Góralik

77

4 T1 – t.informatyk+t.grafik

Wioletta Perzanowska

76

4 T2 – t.mechatronik.+t.elektronik

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – t.bud+t.fryz.

Marek Durczok-

102

4 TG-  t. żywienia i usług gastr.

Joanna Brytan

81

 

 Dyżur nauczycieli UCZĄCYCH w klasach maturalnych 17:15 -18:15

 *****************************************************

PLAN  POSTĘPOWAŃ  PRZETARGOWYCH  2017r.

 

*****************************************************

*****************************************************

Ogłoszenie o rekrutacji

 na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu:  „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025410 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

 Adresaci projektu:

 Uczestnikami projektu mogą być uczniowie II i III klasy Technikum Informatycznego, II i III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz III klasy Technikum Technologii Żywności.

 Okres odbywania staży:

 Rok szkolny 2016/2017

Grupa z Technikum Informatycznego (18 osób) – od 05.06.2017r. do 16.06.2017r.

 Grupa z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Technologii Żywności (30 osób) – od 05.06.2017r. do 16.06.2017r.

 Rok szkolny 2017/2018

Grupa z Technikum Informatycznego (22 osoby) – od 04.09.2017r. do 15.09.2017r.

Grupa z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (24 osoby) – od 04.09.2017r. do 15.09.2017r.

Kryteria oceny kandydatów:

-średnia ocen za I semestr,

-średnia ocen z przedmiotów zawodowych,

 -ocena z języka angielskiego za I semestr,

-ocena z języka angielskiego zawodowego,

 -udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach, -ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista

-rozmowa kwalifikacyjna.

 I ETAP REKRUTACJI

 Prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego (druki dostępne w sekretariacie szkoły) i złożenie go w sekretariacie szkoły do 24.03.2017 r.

II ETAP REKRUTACJI

Podstawą przejścia kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena Formularza Aplikacyjnego złożonego przez kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 oraz 28 marca 2017r. przed Komisją Rekrutacyjną w składzie:

 Kierownik praktycznej nauki zawodu – Paweł Słowik – przewodniczący komisji

 1. nauczyciel języka angielskiego, koordynator projektu – Wioletta Perzanowska
 2. nauczyciel przedmiotów zawodowych (informatyka) – Grzegorz Skuza
 3. nauczyciel przedmiotów zawodowych (gastronomia) – Joanna Brytan

 Procedura rekrutacji będzie polegała na ocenie punktowej poszczególnych jej elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 35 punktów: średnia ocen za I semestr (5p), średnia ocen z przedmiotów zawodowych (5p). ocena z języka angielskiego za I semestr (5p), udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach (5p), ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista (5p) rozmowa kwalifikacyjna (10p).

 96 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione zgodnie z przyjętą procedurą osoby będą uczestnikami stażu. Wszyscy biorący udział w rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mailową lub telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejddo następnego etapu wdrażania projektu.

 Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora projektu osobiście (sala i6) lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Koordynator projektu – Wioletta Perzanowska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

*****************************************************

 Zebranie z rodzicami 11.01.17 ŚRODA

 17:00 -spotkania z wychowawcami

nie ma dyżuru nauczycieli

 KLASA

WYCHOWAWCA

SALE

1 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownictwo med.

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 – t. informatyk

Paweł Gniadek

81

1 T2 – t. mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – t. bud.+t.fryz

Dominika Cienkosz

52

1 T4 – t.elektronik + t.elektryk

Renata Wójtowicz

I 3

1 TG - t. żywienia i usług gastr.

Jerzy Michorczyk

I 2

1 e –elektromech+wielozawod

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 14

2 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 15

2 L2 – ratownictwo med.

Justyna Dudzik

74

2 T1 – t. informatyk

Iwona Puchała

77

2 T2 – t.mechatronik+t.elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5

2 T3 – t.bud+t.fryz.

Grzegorz Leśniak

W 6

2 TG – t. żywienia i usług gastr.

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wiel

Paweł Słowik

109

2 e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

3 T1 – t.informatyk

Leszek Krzelowski

111

3 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – t.bud.+t.elektronik

Marta Wąsik

W 9

3 T4 – ttż+t.fryz.

Gabriela Panuś

I 19

3 TG – t. żywienia  i usług gastr.

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter bud.

Wioletta Wyroba

31

 

 

*****************************************************

Zawiadomienie o wyborze oferty na:

"Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b"

*****************************************************

Zebranie z rodzicami 08.12.2016 -czwartek godz.  17.00 - spotkania indywidualne z wychowawcami


 KLASA    WYCHOWAWCA    SALE
3 L1    Joanna Pawlikowska – Góralik    77
4 T1 – informatyk+grafik    Wioletta Perzanowska    76
4 T2 – mechatronik.+elektronik    Agnieszka Półtorak – Ryś    82
4 T3 – bud+fryz.    Marek Durczok    102
4 TG     Joanna Brytan    81

*****************************************************

 

Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b"

załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (S.W.I.Z)

Przedmiar robót

 

 

*****************************************************

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

Zebranie z rodzicami 10.11.2016 -czwartek

 

 17.00 - 17.45 - zebranie ogólne dla rodziców na sali gimnastycznej

17:50-18:10 - spotkanie klas 1TG, 2TG, 3TG - z panem Jerzym Michorczykiem sala i 2

17. 50 - 18.30 - spotkania rodziców z wychowawcami klas

18.15 - 19.00 - dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli - to czas na indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

18:30 -spotkanie Komitetu studniówkowego z panem dyrektorem - Aula

 

KLASA                                                                    

WYCHOWAWCA        

              SALE

1 L1 - mundurowa                                            

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownictwo med.                              

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 - informatyk                  

Paweł Gniadek

31

1 T2 - mechatronik               

 Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – bud.+fryz        

Dominika Cienkos     

52

1 T4 – elektronik + elektryk  

Renata Wójtowicz       

I 3

1 TG – t. żywienia i usług gastr.

Jerzy Michorczyk                

I 2

1 e –elektromech+wielozawod                                

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz         

Mirosław Grandys     

I 14

2 L1 - mundurowa                                           

Katarzyna Jąkała    

I 15

2 L2 – ratownictwo med.                              

Justyna Dudzik                   

74

2 T1 - informatyk      

Iwona Puchała           

77

2 T2 – mechatronik+elektryk

Anna Pall-Warnecka 

I 5

2 T3 – bud+fryz.        

Grzegorz Leśniak       

W 6

2 TG – t. żywienia i usług gastr.

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wiel    

Paweł Słowik  

109

2 e - elektromechanik                      

Wiesław Matlak

32

3 L1- mundurowa      

Joanna Pawlikowska – Góralik

W 8

3 T1 - informatyk      

Leszek Krzelowski      

111

3 T2 – mechatronik +elektryk          

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – bud.+elektronik          

Marta Wąsik  

W 9

3 T4 – ttż+fryz.                      

Gabriela Panuś 

I 19

3 TG– t. żywienia i usług gastr.        

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik                      

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter bud.                

Wioletta Wyroba

81

4 T1 – informatyk+grafik      

Wioletta Perzanowska          

I 6

4 T2 – mechatronik.+elektronik                   

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – bud+fryz.        

Marek Durczok

102

4 TG– t. żywienia i usług gastr.

Joanna Brytan           

i 17

 

 

 

*****************************************************

 

Zebranie z rodzicami 08.09.2016

Spotkanie ogólne-godz.17:00 - AULA
klasa 1L1 - Adam Kapturkiewicz - sala 100
klasa 1L2 - Joanna Czepiel - sala 74 

 

*****************************************************

Wyprawka szkolna 2016/2017

 

Zwrot kosztów za zakup podręczników przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła zasadnicza do 390 zł.

Technikum do 445 zł.

Termin składania wniosku oraz dokumentów potwierdzających zakup podręczników do 09.09.2016 ( gabinet pedagoga)

 

***************************************************** 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

 *****************************************************

 

Prace adaptacyjne w pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych

w Zespole Szkół w Dobczycach

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com