Deklaracja maturalna 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych opiera się głównie na obsłudze i naprawie  systemów  sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy ,uczeń w ramach zajęć wykonuje również podstawowe czynności kontrolno- naprawcze podzespołów i układów  takich  jak np. napędowy, zawieszenia, kierowniczy itp. Za pomocą  metod diagnostycznych ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny, ustala sposób usunięcia niesprawności oraz dokonuje  wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy.

  Absolwent  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych :

      przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych.

      potrafi zdemontować i zweryfikować poszczególne zespoły samochodu oraz dokonać ich naprawy lub wymiany

     umie posługiwać się  maszynami i przyrządami stosowanymi przy naprawach pojazdów  samochodowych    

    ma możliwość uzyskania bezpłatnie prawa jazdy kat. B

Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu elektromechanik pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:

      stacjach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych

     salonach samochodowych

    warsztatach mechanicznych

 Warunki Kształcenia:

      Nauka zawodu trwa 3 lata

     Program nauczania obejmuje:

          a )Przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej

         b)Przedmioty zawodowe: technologia mechaniczna, budowa pojazdów , wyposażenie elektryczne i elektroniczne    pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego.

      Uczniowie szkoły zawodowej odbywają zajęcia praktyczne organizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych

      W trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

      Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę  w Technikum Uzupełniającym

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. W szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych. 

Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym, jednak jego praca ma charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. W jego pracy dominują czynności rutynowe oraz nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek, występujących w poszczególnych pojazdach samochodowych.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

   Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami. Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.


 

 

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com