Deklaracja maturalna 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramowy plan nauczania dla zawodu cukiernik (kwalifikacyjny kurs T-04)

****************************************************

Zebrania z rodzicami 14.09.2017

godz. 17:00 - spotkanie ogólne z dyrekcją - sala gimnastyczna

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1T1 -t.informatyk

Agnieszka Półtorak-Ryś

82

1T2- t.mechatronik+t.elektryk

Tadeusz Wożniczka

104

1T3- t.budownictwa+t. Usług fryzjerskich

Andrzej Pudlik

I 15    INTERNAT

1TG- t. żywienia i usług gastronomicznych

Michał Kowal

I 12    INTERNAT

1EM - elektromechanik+monter

Adam Żak

W2     WARSZTATY

1W -wielozawodowa

Joanna Pawlikowska-Góralik

I 8       INTERNAT

2 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

2 L2 – ratownictwo

Joanna Czepiel

81

2 T1 – t.informatyk

Paweł Gniadek

31

2 T2 – t.mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

2 T3 – t.budownictwa+t.usług fryzjerskich

Dominika Cienkosz

52

2 T4 – t.elektronik + t.elektryk

Renata Wójtowicz

I 3        INTERNAT

2 TG - t. żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2        INTERNAT

2 e –elektromechanik+ wielozawodowa

Piotr Godula

W 10      WARSZTATY

2 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 10        INTERNAT

3 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 6          INTERNAT

3L2 – ratownictwo

Justyna Dudzik

74

3 T1 – t.informatyk

Iwona Puchała                             

praktyka-  przeniesiona na 19.09.godz 17:30

3 T2 – t.mechatronik+t.elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5           INTERNAT

3T3 – t. budownictwa+t.usług fryzjerskich

Grzegorz Leśniak

W 6         WARSZTATY

3 TG - t. żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Piłat

praktyka - przeniesiona na 19.09.godz 17:30

3 m – monter +kucharz+wielozawdowa

Paweł Słowik

102

3e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

4T1 – t.informatyk

Monika Palińska

106

4 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

W 5    WARSZTATY

4 T3 – t. budownictwa+t.elektronik

Marta Wąsik

W 9   WARSZTATY

4 T4 – t.technologii żywności+t.usług fryzjerskich

Gabriela Panuś

108

4TG -  t. żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

praktyka-  przeniesiona na 19.09.godz 17:30

*****************************************************

Zebranie organizacyjne z rodzicami klas 1L1, 1L2 w piątek 08.09.17 o godz 17:00 - z dyrekcją Aula ,  

1L1- pani A. Urgacz - sala 76  1L2 -pani A. Stoch - sala 74  

*****************************************************

 Wyprawka szkolna 2017/2018

 

Zwrot kosztów za zakup podręczników przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Szkoła zasadnicza do 390 zł.

 Technikum do 445 zł.

 Termin składania wniosku oraz dokumentów potwierdzających zakup podręczników do 11.09.2017 ( gabinet pedagoga)

 

*****************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia pn.: „Prawo jazdy kat. B” dla 30 uczestników .

czytaj dalej  

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052049) pn. usługa szkoleniowa „Prawo jazdy kat. B ”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej  

 

  **************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Programowanie sterowników PLC” dla 20 uczestników.

czytaj dalej

 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052069) pn. usługa szkoleniowa „Programowanie sterowników PLC”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

czytaj dalej 

 **************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera; ul. Szkolna 20a – realizując projekt nr RPMP.10.02.02-12-0213/16 pn.: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  oś Priorytetowa 10 – Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR, zaprasza do składania ofert w celu zakupu usługi szkolenia zawodowego pn.: „Uprawnienia SEP – eksploatacja urządzeń do 1 kV” dla 20 uczestników.

 czytaj dalej 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (nr ogłoszenia 1052107) pn. usługa szkoleniowa „Uprawnienia SEP – E – eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV”, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

 czytaj dalej

 

**************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

Ogłoszenie nr 544238-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Zespół Szkół: Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-12-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.
                                      czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS.201.20.2017

Część I - Wyposażenie audiowizualne i informatyczne sali

Część II – Montażowe stanowisko dydaktyczne

Część III – Instalacyjne stanowisko dydaktyczne

Protokół z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole szkół im. ks. Jozefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” nr RPMP: 10.02.02.-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. czytaj dalej

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. czytaj dalej 

 

 

********************************************************

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW  

Wpłaty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół w Dobczycach

 

Przeznaczenie wpłaty   Kwota Termin Przyjmujący wpłatę
Fundusz Rady Rodziców  65 zł do 30.09.2017r. konto bankowe RR : 86 8602 0000 0000 0000 0055 0001
Ubezpieczenie NNW 36 zł do 30.09.2017r. wychowawca klasy

 

 

********************************************************

POWIADOMIENIE

 

o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach”, 

nr RPMP: 10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

czytaj dalej

********************************************************

Zebranie z rodzicami 12.06.2017 – poniedziałek

 

17:00 -spotkania z wychowawcami

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALE

1 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownicza

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 - informatyk

Paweł Gniadek

81

1 T2 - mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – bud.+fryz

Dominika Cienkosz

52

1 T4 – elektronik + elektryk

Renata Wójtowicz

I 3

1 TG – żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2

1 e –elektromech+wielozawodowa

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 14

2 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 15

2 L2 – ratownicza

Justyna Dudzik

74

2 T1 - informatyk

Iwona Puchała

77

2 T2 – mechatronik+elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5

2 T3 – bud+fryz.

Grzegorz Leśniak

W 6

2 TG- żywienia i usług gastronomicznych

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wielozawodowa

Paweł Słowik

109

2 e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

3 T1 - informatyk

Leszek Krzelowski

111

3 T2 – mechatronik +elektryk

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – bud.+elektronik

Marta Wąsik

W 9

3 T4 – ttż+fryz.

Gabriela Panuś

108

3 TG - żywienia i usług gastronomicznych

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter

Wioletta Wyroba

31

 

 

**************************************************************

Ogłoszenie nr 93710 - 2017 z dnia 2017-06-07 r. Dobczyce:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526676-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS. 201. 18  . 2017

 

****************************************************

 

Ogłoszenie nr 93709 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526345-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej

***************************************************************

Ogłoszenie nr 93568 - 2017 z dnia 2017-06-06 r. Dobczyce: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 526345-N-2017
Data: 06/06/2017

czytaj dalej  

**************************************************************

Ogłoszenie nr 526345-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Zespół Szkół: Modernizacja sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną 
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych czytaj dalej 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) 

Opis do prac remontowo-budowlanych w łazienkach w budynku szkoły Zespołu Szkół w Dobczycach

Przedmiar robót-łazienki

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT 

Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku głównym Zespołu Szkół w Dobczycach”, nr sprawy: ZS.21019.2017

 

 

 **************************************************************

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

nr 526676-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Zespół Szkół: Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki

oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   

Nazwa projektu lub programu
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach, nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

       czytaj dalej  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS. 201. 18  . 2017

Przedmiar robót 

 

 

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

 

 Rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, pn. „Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych”

 

********************************************************

 


 

 *****************************************************

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Dostawy pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni automatyki i mechatroniki oraz doposażenie pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, w ramach realizacji projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. 

załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z) Nr sprawy: ZS.201.17.2017

Część I Urządzenia z zakresu hydrauliki i elektro- hydrauliki siłowej

Część II Sterowniki PLC

Część III - Urządzenia audiowizualne i informatyczne

Część IV – Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny

Część V – Materiały instalacyjne, sprzęt i aparatura elektryczna

Część VI – Urządzenia elektroniczne

Protokół z otwarcia ofert

 

*****************************************************

EGZAMINY MATURALNE 2017 W SESJI MAJOWEJ DOBIEGŁY KOŃCA

 Wszystkim maturzystom gratulujemy wytrwałości i życzymy satysfakcjonującego wyniku!

  • 30 czerwca 2017 – odebranie w szkole świadectw dojrzałości lub informacji o wynikach egzaminu
  • do 7 lipca 2017 – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (załącznik 7a na www.oke.krakow.pl)

 TERMINY EGZAMINÓW SESJI POPRAWKOWEJ

  • 22 sierpnia 2017 – część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  • 23 spienia 2017 – część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
  • 12 września 2017 – odebranie w szkole świadectw dojrzałości lub informacji wynikach egzaminu po sesji poprawkowej

 *****************************************************

Zebrania z rodzicami 19.04.2017 (środa- po świętach)

godz:17:00 -  w salach z wychowawcami

godz. 17:30 - 18:30 - dyżur nauczycieli

KLASA                 

WYCHOWAWCA

sala

1L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz 

Aula

1L2 - ratownicza

Joanna Czepiel  

W10 (warsztaty)

1 T1 – t. informatyk                       

Paweł Gniadek

76

1 T2 – t.mechatronik                    

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – t.bud.+t. fryz                      

Dominika Bałuk-Cienkosz

100

1 T4 – t.elektronik + t.elektryk                 

Renata Wójtowicz

I 3 (internat)

1 TG – t. żywienia i usług gastronomicznych

Jerzy Michorczyk

I 2 (internat)

1 E– elektromech+ wielozawodowa                     

Piotr Godula

I 10 (internat)

1 M – monter+ kucharz                              

Mirosław Grandys

I 14 (internat)

2 L1 - mundurowa                         

Katarzyna Jąkała

I 8 (internat)

2 L2 – ratownicza                           

Justyna Dudzik

74

2 T1 – t.informatyk                        

Iwona Puchała

77

2 T2 – t.mechatronik+ t.elektryk                             

Anna Pall-Warnecka

I 5 (internat)

2 T3 – t.bud+ t.fryz.                      

Grzegorz Leśniak

W 6 (warsztaty)

2 TG- t. żywienia i usług gastronomicznych         

Agnieszka Piłat

104

2 M – monter bud. +kucharz + wielozaw.                          

Paweł Słowik

52

2 E - elektromechanik                  

Wiesław Matlak

32

3 L1- mundurowa           

Joanna Pawlikowska – Góralik

W 8 (warsztaty)

3 T1 –t. informatyk        

Leszek Krzelowski          

111

3 T2 – t.mechatronik +t.elektryk             

Paweł Niewitała             

W 5 (warsztaty)

3 T3 – t.bud.+ t.elektronik                         

Marta Wąsik

W 9 (warsztaty)

3 T4 – t.tż + t.fryz.                          

Gabriela Panuś

108

3 TG- t. żywienia i usług gastronomicznych         

Aleksandra Czapka        

I 4 (internat)

3 E - elektromechanik                  

Beata Węgrzyn

109

3 M – monter bud.                        

Wioletta Wyroba

31

4 T1 – t. informatyk+ t.grafik                    

Wioletta Perzanowska

I 6 (internat)

4 T2 – mechatronik + elektronik                              

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – t.bud+t. fryz.                      

Marek Durczok

102

4 TG -  t.żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Brytan  

81

 

 *****************************************************

X POWIATOWY KONKURS GASTRONOMICZNY Łosoś „Różowy król” na naszym stole    (regulamin , karta zgłoszeń)

 

 *****************************************************

 

 Regulamin konkursu

 *****************************************************

Ogłoszenie o rekrutacji

na praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu:  „Młodzi konkurencyjni i mobilni na krajowym i europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025410 w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018.

 

 ***************************************************** 

Zebranie z rodzicami - 24.02.2017 -piątek

godz.  17.00 - spotkania indywidualne z wychowawcami

 KLASA

WYCHOWAWCA

 SALE

3 L1

Joanna Pawlikowska – Góralik

77

4 T1 – t.informatyk+t.grafik

Wioletta Perzanowska

76

4 T2 – t.mechatronik.+t.elektronik

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – t.bud+t.fryz.

Marek Durczok-

102

4 TG-  t. żywienia i usług gastr.

Joanna Brytan

81

 

 Dyżur nauczycieli UCZĄCYCH w klasach maturalnych 17:15 -18:15

 *****************************************************

PLAN  POSTĘPOWAŃ  PRZETARGOWYCH  2017r.

 

*****************************************************

 

*****************************************************

 Zebranie z rodzicami 11.01.17 ŚRODA

 17:00 -spotkania z wychowawcami

nie ma dyżuru nauczycieli

 KLASA

WYCHOWAWCA

SALE

1 L1 - mundurowa

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownictwo med.

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 – t. informatyk

Paweł Gniadek

81

1 T2 – t. mechatronik

Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – t. bud.+t.fryz

Dominika Cienkosz

52

1 T4 – t.elektronik + t.elektryk

Renata Wójtowicz

I 3

1 TG - t. żywienia i usług gastr.

Jerzy Michorczyk

I 2

1 e –elektromech+wielozawod

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz

Mirosław Grandys

I 14

2 L1 - mundurowa

Katarzyna Jąkała

I 15

2 L2 – ratownictwo med.

Justyna Dudzik

74

2 T1 – t. informatyk

Iwona Puchała

77

2 T2 – t.mechatronik+t.elektryk

Anna Pall-Warnecka

I 5

2 T3 – t.bud+t.fryz.

Grzegorz Leśniak

W 6

2 TG – t. żywienia i usług gastr.

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wiel

Paweł Słowik

109

2 e - elektromechanik

Wiesław Matlak

32

3 T1 – t.informatyk

Leszek Krzelowski

111

3 T2 – t.mechatronik +t.elektryk

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – t.bud.+t.elektronik

Marta Wąsik

W 9

3 T4 – ttż+t.fryz.

Gabriela Panuś

I 19

3 TG – t. żywienia  i usług gastr.

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter bud.

Wioletta Wyroba

31

 

 

*****************************************************

Zawiadomienie o wyborze oferty na:

"Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b"

*****************************************************

Zebranie z rodzicami 08.12.2016 -czwartek godz.  17.00 - spotkania indywidualne z wychowawcami


 KLASA    WYCHOWAWCA    SALE
3 L1    Joanna Pawlikowska – Góralik    77
4 T1 – informatyk+grafik    Wioletta Perzanowska    76
4 T2 – mechatronik.+elektronik    Agnieszka Półtorak – Ryś    82
4 T3 – bud+fryz.    Marek Durczok    102
4 TG     Joanna Brytan    81

*****************************************************

 

Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy ul. Szkolnej 20b"

załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (S.W.I.Z)

Przedmiar robót

 

 

*****************************************************

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

Zebranie z rodzicami 10.11.2016 -czwartek

 

 17.00 - 17.45 - zebranie ogólne dla rodziców na sali gimnastycznej

17:50-18:10 - spotkanie klas 1TG, 2TG, 3TG - z panem Jerzym Michorczykiem sala i 2

17. 50 - 18.30 - spotkania rodziców z wychowawcami klas

18.15 - 19.00 - dyżur pedagogiczny wszystkich nauczycieli - to czas na indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

18:30 -spotkanie Komitetu studniówkowego z panem dyrektorem - Aula

 

KLASA                                                                    

WYCHOWAWCA        

              SALE

1 L1 - mundurowa                                            

Adam Kapturkiewicz

100

1 L2 – ratownictwo med.                              

Joanna Czepiel

I 10

1 T1 - informatyk                  

Paweł Gniadek

31

1 T2 - mechatronik               

 Ewa Mikołajczyk

80

1 T3 – bud.+fryz        

Dominika Cienkos     

52

1 T4 – elektronik + elektryk  

Renata Wójtowicz       

I 3

1 TG – t. żywienia i usług gastr.

Jerzy Michorczyk                

I 2

1 e –elektromech+wielozawod                                

Piotr Godula

W 10

1 m – monter+kucharz         

Mirosław Grandys     

I 14

2 L1 - mundurowa                                           

Katarzyna Jąkała    

I 15

2 L2 – ratownictwo med.                              

Justyna Dudzik                   

74

2 T1 - informatyk      

Iwona Puchała           

77

2 T2 – mechatronik+elektryk

Anna Pall-Warnecka 

I 5

2 T3 – bud+fryz.        

Grzegorz Leśniak       

W 6

2 TG – t. żywienia i usług gastr.

Agnieszka Piłat

I 8

2 m – monter bud.+kucharz+wiel    

Paweł Słowik  

109

2 e - elektromechanik                      

Wiesław Matlak

32

3 L1- mundurowa      

Joanna Pawlikowska – Góralik

W 8

3 T1 - informatyk      

Leszek Krzelowski      

111

3 T2 – mechatronik +elektryk          

Paweł Niewitała

W 5

3 T3 – bud.+elektronik          

Marta Wąsik  

W 9

3 T4 – ttż+fryz.                      

Gabriela Panuś 

I 19

3 TG– t. żywienia i usług gastr.        

Aleksandra Czapka

I 4

3 e - elektromechanik                      

Beata Węgrzyn

104

3 m – monter bud.                

Wioletta Wyroba

81

4 T1 – informatyk+grafik      

Wioletta Perzanowska          

I 6

4 T2 – mechatronik.+elektronik                   

Agnieszka Półtorak – Ryś

82

4 T3 – bud+fryz.        

Marek Durczok

102

4 TG– t. żywienia i usług gastr.

Joanna Brytan           

i 17

 

 

 

*****************************************************

 

Zebranie z rodzicami 08.09.2016

Spotkanie ogólne-godz.17:00 - AULA
klasa 1L1 - Adam Kapturkiewicz - sala 100
klasa 1L2 - Joanna Czepiel - sala 74 

 

*****************************************************

Wyprawka szkolna 2016/2017

 

Zwrot kosztów za zakup podręczników przysługuje wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła zasadnicza do 390 zł.

Technikum do 445 zł.

Termin składania wniosku oraz dokumentów potwierdzających zakup podręczników do 09.09.2016 ( gabinet pedagoga)

 

***************************************************** 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

 *****************************************************

 

Prace adaptacyjne w pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych

w Zespole Szkół w Dobczycach

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com